euroingro_loader

Loading...

icon

Euroingro


La tua vetrina sul mondo!

salgsbetingelser


<strong>1.1. </strong>Salg av produkter som avsluttes eksternt gjennom dette nettstedet (heretter referert til som "nettstedet") er underlagt følgende generelle salgsbetingelser. Produktene som tilbys på nettstedet selges direkte av B2B Euroingro SRL (heretter referert til som "B2BEUROINGRO"). B2BEUROINGRO er et selskap stiftet under italiensk lov, med registrert kontor i Via dei Fossi, 4 - 59100 Prato (PO) - Italia, VAT-nummer, skattekode og registreringsnummer i Register of Companies of Prato 02290270970, REA n. PO 520736. <strong>1.2. </strong>Språkene som brukes for inngåelsen av salgskontrakten gjennom denne nettsiden er: italiensk og engelsk. <strong>1.3.</strong><br> <strong></strong><br> <strong></strong>Disse generelle salgsbetingelsene er publisert på nettstedet for å tillate kunnskap samt lagring og reproduksjon av Kunden i samsvar med gjeldende lovgivning. <strong>1.4.</strong><br> <strong></strong>Kjøp av produkter styres utelukkende av de generelle salgsbetingelsene som er publisert på nettstedet og som er i kraft på kjøpstidspunktet. B2BEUROINGRO forbeholder seg retten til å gjøre endringer og/eller tillegg til disse generelle salgsbetingelsene når som helst. og/eller tillegg vil bare være effektive i forhold til kjøp gjort etter datoen for publisering av den nye versjonen av de generelle salgsbetingelsene. Erstatningen av disse generelle salgsbetingelsene med en ny versjon innebærer automatisk uanvendelighet, ineffektivitet og manglende håndhevbarhet overfor B2BEUROINGRO av det samme i forhold til kjøp gjort etter at de er fjernet fra nettstedet, og dette selv i tilfelle de nevnte generelle salgsbetingelsene er fortsatt tilgjengelig og/eller tilgjengelig for publikum via andre nettsteder, annet enn det som er angitt ovenfor.

folded_icon

<strong>2.1. </strong>Kunden erkjenner at produktene som tilbys av B2BEUROINGRO på nettstedet (heretter referert til som "Produktene") er numerisk begrenset og er derfor klar over at B2BEUROINGRO må sjekke tilgjengeligheten ved kjøpstidspunktet. <strong>2.2.</strong><br> <strong></strong>Det kan av og til oppstå problemer i forhold til tilgjengeligheten til enkelte produkter. Under slike omstendigheter vil B2BEUROINGRO informere kunden umiddelbart (og i alle tilfeller innenfor vilkårene som er spesifisert nedenfor) via e-post om kanselleringen av bestillingen hans. Ved kun delvis tilgjengelighet vil kunden bli informert. Derfor samtykker kunden i å motta kun produktene som er tilgjengelige, med mindre han har valgt alternativet for å motta hele bestillingen på nettstedet. I dette tilfellet vil kunden bli spurt om han foretrekker å motta de tilgjengelige produktene eller å fortsette med den totale kanselleringen av bestillingen. <strong>2.3. </strong>B2BEUROINGRO forbeholder seg retten til å endre varene som tilbys for salg på nettstedet når som helst, uten forvarsel.<br><strong></strong>

folded_icon

<strong>3.1. </strong>Hvert produkt som tilbys for salg på nettstedet kan sees ved hjelp av en spesiell lenke som lar deg se fotografiske bilder av varen, enhetsprisen, fargene og de forskjellige størrelsene (hvis noen). De estimerte leveringsdatoene for disse produktene, uttrykkelig angitt på nettstedet som "forhåndsbestilling" eller som "produkter i forhåndsbestilling" eller som "tilpassede produkter", vil bli angitt i lenken som er knyttet til selve produktet, siden disse produktene er ennå ikke klare for sending. <strong>3.2. </strong>Kunden kan kjøpe ett eller flere produkter, for maksimalt 4 enheter for hvert produkt, med unntak av det som er gitt for enkelte typer produkter. B2BEUROINGRO forbeholder seg retten til å endre grensene for mengdene av produkter som kan kjøpes gjennom nettstedet når som helst. <strong>3.3.</strong><br> <strong></strong><strong></strong>Produktene valgt av kunden vil bli inkludert i en spesifikk seksjon (heretter referert til som "handlekurven"). Beskrivelsen av produktene, inkludert mål eller størrelser (hvis noen), sammen med ett eller flere fotografiske bilder i digital form, som tillater en korrekt representasjon av produktene, vil bli inkludert i kundens handlekurv. <strong>3.4.</strong><br> <strong></strong><br> <strong></strong>Selv om B2BEUROINGRO hele tiden iverksetter tiltak for å sikre at fotografiene som vises på Nettstedet trofast gjengir de originale produktene, er noen variasjoner alltid mulig på grunn av de tekniske egenskapene og fargeoppløsningen til enheten som brukes av Kunden. Følgelig vil ikke B2BEUROINGRO være ansvarlig for eventuelle utilstrekkelige grafiske fremstillinger av produktene som vises på nettstedet hvis det skyldes ovennevnte tekniske årsaker. <strong>3.5.</strong><br> <strong></strong>For å se de valgte produktene og totalprisen for kjøpsordren, må du gå til handlekurvsiden. Kunden, før han bekrefter bestillingsforslaget sitt (heretter referert til som "bestillingsforslaget"), er pålagt å verifisere nøyaktigheten av innholdet i handlekurven og fylle ut kjøpsskjemaet i henhold til instruksjonene gitt på nettstedet. <strong>3.6.</strong><br> <strong></strong>Kjøpsprosedyren avsluttes når kunden velger riktig endelig ordrebekreftelsesknapp (heretter referert til som "Kjøpsknappen"), og dermed validerer deres bestillingsforslag, som vil bli sendt direkte til B2BEUROINGRO Etter valg av kjøpsknappen, vil innholdet i bestillingsforslaget kan ikke lenger endres av kunden. <strong>3.7. </strong>Før du bekrefter bestillingsforslaget, må kunden erklære at han har lest og akseptert disse generelle salgsbetingelsene. På slutten av kjøpsprosedyren bør kunden lagre eller skrive ut de generelle salgsbetingelsene. <strong>3.8.</strong><br> <strong></strong><br> <strong></strong>Kjøpsprosedyren må fullføres i sin helhet; ellers kan Ordreforslaget ikke sendes til B2BEUROINGROB2BEUROINGRO. <strong>3.9. </strong>Hvert bestillingsforslag og kundedataene som er nødvendige for kjøpet vil bli arkivert av B2BEUROINGRO for tidsperioden og i samsvar med betingelsene fastsatt av gjeldende lovgivning. Enhver bruk av dataene til andre formål enn kjøpet vil være underlagt et pristilbud. og uttrykkelig samtykke fra kunden, på grunnlag av betingelsene spesifisert i "Personvernerklæringen" publisert på nettstedet. <strong>3.10.</strong><br> <strong></strong><br> <strong></strong>Kunder som har registrert seg i det reserverte området på Nettstedet vil kunne sjekke statusen til bestillingen deres ved å logge inn på dette området og gå inn på siden som gjelder bestillingene deres. <strong>3.11. </strong>Kunden er klar over at han er ansvarlig for riktigheten og sannheten av alle data som legges inn på Nettstedet eller i alle fall brukes i kjøpsfasen. <strong>3.12. </strong>Kunden er også klar over at han på nettsiden også har muligheten:<br><strong></strong><br> <strong></strong><br>- å forhåndsbestille et utvalg av produkter før deres kommersielle lansering eller distribusjon og plassering på markedet, og - å bestille produkter som du ønsker å tilpasse permanent ved å legge til permanente endringer på den måten som er angitt på nettstedet (for eksempel, ved hjelp av varmstempling). Kunden erkjenner at disse produktene ennå ikke er tilgjengelige for forsendelse på tidspunktet for sending av bestillingsforslaget. Produktene som kan forhåndsbestilles av kunden er tydelig identifisert og rapportert på nettstedet gjennom uttrykkene "Forhåndsbestilling" eller "Forhåndsbestillingsprodukter", og produktene som kan tilpasses av kundene er tydelig identifisert og rapportert på nettstedet ved hjelp av ordlyden "Personlige produkter". <strong>3.13.</strong><br><strong></strong>aksepterer at hvis han forhåndsbestiller et produkt og/eller bestiller et tilpasset produkt, vil den relative prisen som vises på nettsiden og vises i handlekurv-delen belastes kunden på forhånd, dvs. ved mottak av bekreftelses-e-posten, som definert i 4.2, selv om forhåndsbestillingsproduktet og det tilpassede produktet ikke er klare for forsendelse på det tidspunktet, vil forhåndsbestillingsproduktet og det tilpassede produktet bli levert til kunden innen den relevante estimerte datoen spesifisert på produktbeskrivelsessiden Hvis bestillingsforslaget sendt av kunden også inneholder ett eller flere forhåndsbestillingsprodukter og/eller persontilpassede produkter, i tillegg til produktene som allerede er tilgjengelige, vil prisene på alle produktene knyttet til dette bestillingsforslaget bli belastet til Kunden på forhånd, dvs. ved mottak av bekreftelses-e-posten, selv i tilfelle at forhåndsbestillingsproduktene og de personlig tilpassede produktene vil bli levert innen siste estimerte relevante leveringsdato, som angitt på produktbeskrivelsessidene. <strong>3.14.</strong><br> <strong></strong>Alle ytterligere detaljer knyttet til betaling, levering og bekreftelse av forhåndsbestillingsprodukter og personlig tilpassede produkter er spesifisert i de respektive seksjonene nedenfor. <strong>3.15. </strong>Kunden erkjenner og godtar at, med unntak av det som er uttrykkelig angitt her for forhåndsbestillingsprodukter og tilpassede produkter, gjelder de andre klausulene i disse generelle salgsbetingelsene også for forhåndsbestillingsprodukter og tilpassede produkter.<br><strong></strong>

folded_icon

<strong>4.1. </strong>Etter bekreftelse av ordreforslaget sendes bestillingen til B2BEUROINGRO for å bli behandlet og kan ikke endres eller kanselleres ytterligere. Bestillingsforslaget utstedt av Kunden vil bare bli overtatt av B2BEUROINGRO hvis hele kjøpet har blitt gjennomført regelmessig, uten at noen feil fremheves av Nettstedet. Etter å ha laget bestillingsforslaget vil kunden motta en e-post som B2BEUROINGRO vil kommunisere at han har mottatt bestillingsforslaget. Denne e-posten kan ikke forstås som aksept av bestillingsforslaget. Aksepten av bestillingsforslaget av B2BEUROINGRO og inngåelsen av kontrakten vil skje i samsvar med bestemmelsene i punkt 4.2 nedenfor. <strong>4.2.</strong><br><strong></strong>Kontrakten fastsatt mellom B2BEUROINGRO og Kunden må anses inngått når Kunden mottar en eller flere bekreftelses-e-poster fra B2BEUROINGRO (heretter kalt "Bekreftelsese-post"). Bekreftelses-e-posten vil bli sendt til ''-adressen som er angitt av kunden i kjøpsskjemaet og vil inneholde bekreftelsen og sammendraget av betingelsene for selve kjøpet, for eksempel: beskrivelsen av produktet og dets hovedegenskaper, totalprisen av bestillingen, inkludert eventuelle fraktkostnader, adressen for å sende inn eventuelle klager, informasjon om ettersalgsassistansetjenester, om eksistensen av angrerett og om de relative utøvelsesmetoder. <strong>4.3.</strong><br> <strong></strong>B2BEUROINGRO forbeholder seg retten til ikke å akseptere bestillingsforslaget utstedt av en kunde i følgende tilfeller: a) utilgjengelighet av produktene inkludert i bestillingsforslaget til tross for hva som gjelder for forhåndsbestilte produkter; b) eksistensen av en juridisk tvist mellom B2BEUROINGRO og kunden knyttet til en tidligere bestilling; c) dersom Kunden ved tidligere anledninger har begått brudd på de generelle salgsbetingelsene eller ikke har oppfylt sine forpliktelser; d) hvis det har vist seg at kunden kjøper produktene med det formål å videreselge eller overføre det samme for kommersielle eller profesjonelle formål; e) hvis kunden har vært involvert eller er mistenkt for ulovlige eller uredelige aktiviteter. I de nevnte tilfellene vil B2BEUROINGRO kommunisere via e-post til kunden, innen 30 (tretti) dager fra datoen for effektiv mottak av bestillingsforslaget, enhver kansellering av bestillinger mottatt. I dette tilfellet må ingen bestillingsforslag anses som akseptert av B2BEUROINGRO, og ingen kontrakt må anses som inngått mellom B2BEUROINGRO og kunden.<br> <strong>4.4. </strong>I tilfelle delvis tilgjengelighet av det bestilte produktet, hvis kunden har valgt alternativet for å motta hele bestillingen, vil han bli spurt om han ønsker å motta de tilgjengelige produktene eller fullstendig kansellere bestillingen. Hvis kanselleringen kun er delvis, vil kunden kun bli belastet for beløpet som er relatert til produktene som faktisk er kjøpt. Med mindre han har valgt på nettstedet muligheten til å motta hele bestillingen som helhet, samtykker kunden i å motta kun de tilgjengelige produktene.

folded_icon

<strong>5.1. </strong>Prisene på alle produktene som tilbys for salg på nettstedet inkluderer ikke mva. <strong>5.2. </strong>Disse prisene vil bli angitt i euro (EUR) for produkter som skal leveres i Italia og i utlandet. <strong>5.3. </strong>Det totale beløpet for prisen som vises i handlekurven inkluderer eventuelle fraktkostnader, som vil bli angitt separat. Uansett vil B2BEUROINGRO be om kundens uttrykkelige samtykke for eventuelle tilleggskostnader. <strong>5.4.</strong><br> <strong></strong><br> <strong></strong><br> <strong></strong>Kunden vil bli belastet for prisene som er publisert på nettstedet og vist i handlekurven på tidspunktet for bekreftelse av bestillingsforslaget ved å velge kjøpsknappen av kunden, forutsatt at de bestilte produktene er tilgjengelige på det tidspunktet, bortsett fra bestillingsforslagene som inneholder forhåndsbestillingsprodukter og/eller personlig tilpassede produkter som den relative prisen vil bli belastet på forhånd til kunden som angitt i punkt 5.6 nedenfor, selv om slike produkter på det tidspunktet ennå ikke er klare for forsendelse. B2BEUROINGRO forbeholder seg retten til å endre prisene på produktene som tilbys for salg på nettstedet når som helst og uten varsel. <strong>5.5.</strong><br> <strong></strong>For betaling med kredittkort bekrefter og garanterer Kunden å være innehaver av kredittkortet som ble brukt til kjøpet og riktigheten av alle data knyttet til det, angitt i kjøpsfasen, slik som: nummeret, dato utløpsdato og, om nødvendig, sikkerhetskoden. Transaksjonen belastes kunden først etter: (i) bekreftelse av kredittkortdetaljene, (ii) mottak av belastningsautorisasjonen fra selskapet som utsteder kortkreditten brukt av kunden og (iii) bekreftelsen på tilgjengeligheten av produktet av B2BEUROINGRO og i alle fall etter at bestillingen er klar til å bli behandlet. L' <strong>5.6.</strong><br> <strong></strong>For formålet med betaling gjennom andre betalingstjenesteleverandører, bekrefter og garanterer Kunden å være eier av kontoen som ble brukt for kjøpet. Transaksjonen vil bli belastet Kunden først etter at sistnevnte har mottatt bekreftelses-e-posten fra B2BEUROINGRO. <strong>5.7. </strong>Forsendelsen av de kjøpte produktene vil bare bli utført etter at betalingen av det skyldige beløpet av kunden har vært vellykket. I tilfelle det, av en eller annen grunn, debitering av beløpene som kunden har skyldig viser seg umulig, vil salgsprosessen automatisk kansellert og salget kansellert, i henhold til kommunikasjon som vil bli sendt til kunden. <strong>5.8.</strong><br> <strong></strong><br> <strong></strong>I tilfelle ett eller flere produkter ikke er tilgjengelige og Kunden har bestemt seg for ikke å kansellere bestillingen i sin helhet, vil kun prisen og eventuelle fraktkostnader knyttet til de tilgjengelige produktene bli belastet.

folded_icon

<strong>6.1. </strong>Kunder vil motta produktene separat så snart de er klare for forsendelse, med mindre kunden har valgt på nettstedet muligheten til å motta hele bestillingen i en enkelt forsendelse. Produktene vil bli sendt til adressen som er angitt av kunden i bestillingsforslaget. Ved levering av Produktene vil Kundens signatur kreves. <strong>6.2. </strong>Av sikkerhetsmessige årsaker vil ikke B2BEUROINGRO utføre oppfyllelsen av noen ordre adressert til en postboks, og vil heller ikke akseptere noen ordre der det ikke er mulig å identifisere den fysiske personen som mottar ordren og adressen. <strong>6.3.</strong><br> <strong></strong><br> <strong></strong>Produktene som selges på nettstedet kan kun leveres til landene som er angitt ovenfor (artikkel 1.3). Derfor vil alle bestillingsforslag med forsendelser som skal gjøres utenfor disse landene automatisk bli avvist under bestillingsbehandlingsprosedyren. <strong>6.4. </strong>I tilfeller hvor Kunden belastes for fraktkostnader, vil disse uttrykkelig bli angitt, separat fra eventuelle andre kostnader eller utgifter, ved avslutningen av prosedyren for å fullføre Ordreforslaget og før Kundens valg av Kjøpsknappen. <strong>6.5.</strong><br> <strong></strong><br> <strong></strong>I samsvar med gjeldende lovgivning, er den maksimale perioden som B2BEUROINGRO må levere de kjøpte produktene innen 30 (tretti) dager fra datoen for inngåelse av kontrakten og med unntak av force majeure-hendelser. relevant for forhåndsbestillingsprodukter og/eller tilpassede produkter, vil leveringsdatoen være større enn 30 dager og B2BEUROINGRO vil levere slike produkter på antatt leveringsdato eller i løpet av den estimerte leveringsperioden avtalt med kunden, som spesifikt angitt til kunden i produktbeskrivelsessiden. <strong>6.6.</strong><br> <strong></strong>Dersom B2BEUROINGRO ikke leverer produktene som er bestilt innen den nevnte fristen, må Kunden be B2BEUROINGRO om å foreta leveringen innen en tilleggsfrist som er tilpasset omstendighetene, i samsvar med gjeldende lovgivning. Bestilt produkt leveres ikke innen den ekstra fristen som eventuelt er angitt. <strong>6.7.</strong><br> <strong></strong>B2BEUROINGRO vil ha rett til å dele bestillingen i flere forsendelser, basert på tilgjengeligheten av produktene for levering, og kunden vil motta produktene separat basert på deres tilgjengelighet for forsendelse, med mindre han har valgt alternativet på nettstedet for å motta hele bestillingen i én forsendelse. B2BEUROINGRO vil kunne debitere prisen til kunden separat kun for produktene som faktisk sendes eller i en enkelt løsning. <strong>6.8.</strong><br> <strong></strong>Ved forsendelse av det kjøpte produktet vil kunden motta en e-post på adressen angitt i bestillingsforslaget. Denne e-posten vil inneholde en sporingskode for forsendelsen og en eksklusiv lenke som vil tillate sporing av leveransen i sanntid. B2BEUROINGRO Kundeservice vil gi assistanse for ethvert mulig problem relatert til leveransen. Kunden kan kontakte B2BEUROINGRO kundeservice via e-post på adressen: customer@euroingro.com. <strong>6.9.</strong><br> <strong></strong>Som et alternativ til levering med bud, kan Kunden be om å hente Produktene kjøpt direkte fra butikken som kan velges på Nettstedet i kjøpsfasen, forutsatt at den relative Bestillingen ikke inneholder forhåndsbestillingsprodukter og/eller personlig tilpassede produkter . Dersom Kunden ikke henter Produktene innen 30 (tretti) dager etter å ha mottatt e-posten som han vil bli informert om at Produktet er tilgjengelig for henting, kan salget kanselleres av B2BEUROINGRO. I dette tilfellet vil Kunden bli varslet via e-post om kanselleringen og vil umiddelbart bli refundert for eventuelle allerede betalte beløp. <strong>6.10.</strong><br> <strong></strong>Kunden påtar seg risikoen for tap eller skade på produktene bare når den samme, eller en tredjepart utpekt av ham og andre enn transportøren, kommer i vesentlig grad i besittelse av slike produkter. skaden på Produktet oppstår før materialet er levert til Kunden eller til en tredjepart utpekt av ham, vil B2BEUROINGRO tilbakebetale Kunden de allerede betalte beløpene.

folded_icon

<strong>7.1. </strong>På leveringstidspunktet må Produktene kontrolleres av Kunden for å sikre at de samsvarer med de bestilte varene og at de ikke har produksjons- eller samsvarsfeil. De juridiske garantiene gitt av gjeldende lovgivning gjelder for salg av produktene, samt eventuelle ekstra konvensjonelle garantier gitt til kunden. <strong>7.2.</strong><br> <strong></strong>Ved produksjonsfeil eller manglende samsvar, vil Kunden ha rett til å gjenopprette produktets samsvar uten kostnad ved reparasjon eller utskifting, med mindre den forespurte løsningen er objektivt umulig eller overdrevent tyngende sammenlignet med den andre. Hvis en av hypotesene gitt i loven inntreffer, kan Kunden be om en passende reduksjon i prisen eller heving av kontrakten og den påfølgende refusjon av den betalte prisen. Det er underforstått at Kunden mister denne retten dersom han ikke rapporterer mangelen på samsvar til B2BEUROINGRO innen 2 (to) måneder fra datoen da han oppdaget mangelen. I alle fall er B2BEUROINGRO kun ansvarlig for mangelen på samsvar som oppstår innen 2 (to) år fra levering av produktet. L' <strong>7.3.</strong><br> <strong></strong>For å rapportere tilstedeværelsen av defekter og feil i produktene og for å få en av rettsmidlene som er oppført ovenfor, kan kunden kontakte B2BEUROINGRO på adressene som er angitt i følgende artikkel 12.

folded_icon

<strong>8.1. </strong>Kunden har rett til å trekke seg fra kontrakten innen 14 (fjorten) dager fra datoen for levering eller henting av produktene, bortsett fra når det gjelder personlig tilpassede produkter. Ved delt ordre starter denne terminen fra dagen for levering eller henting av det siste produktet. <strong>8.2.</strong><br> <strong></strong>innsiden av hver pakke som inneholder produktene som er kjøpt. <strong>8.3.</strong><br> <strong></strong>Hvis Kunden følger prosedyren referert til i forrige punkt, vil kureren utpekt av B2BEUROINGRO hente pakken som inneholder de returnerte produktene uten kostnad for Kunden. I tilfelle Kunden ikke følger denne prosedyren, vil returkostnadene og evt. ansvar for tap, tyveri, skade eller forsinkelse i levering forblir hos kunden. <strong>8.4. </strong>Kunden kan også hente adressen som Produktene må returneres til ved å kontakte B2BEUROINGRO på følgende e-postadresse: customer@euroingro.com. <strong>8.5.</strong><br> <strong></strong><br> <strong></strong>Kunden forplikter seg til å returnere produktene som han har benyttet seg av angreretten for uten unødig forsinkelse og i alle fall innen 14 (fjorten) dager fra datoen da han kommuniserte sin beslutning om å trekke seg fra kontrakten til B2BEUROINGRO. <strong>8.6.</strong><br> <strong></strong>Produktene må returneres i samme tilstand som de ble levert i. Kunden må derfor sørge for at Produktene er intakte og komplette, aldri brukt, slitt eller skadet på noen måte, og at de returneres i originalemballasje, ledsaget av alle etiketter som de ble mottatt med. I tilfelle et produkt er utstyrt med en sikkerhetsetikett, vil ikke returen av produktet bli akseptert dersom den originale sikkerhetsetiketten er fjernet, ødelagt eller tuklet med. Kunden erkjenner også at parfyme av sikkerhetsmessige og sanitære årsaker ikke kan returneres dersom forseglingscellofanen og originalemballasjen er åpnet, skadet, endret eller fjernet. B2BEUROINGRO vil sjekke emballasjen og statusen til de individuelle produktene som returneres, <strong>8.7.</strong><br> <strong></strong>Tilbakebetalingen av prisen på de returnerte produktene vil bli utført av B2BEUROINGRO uten unødig forsinkelse og i alle fall innen 14 (fjorten) dager fra datoen da B2BEUROINGRO ble oppmerksom på Kundens utøvelse av angreretten. retten til å holde tilbake refusjonen inntil Produktet er mottatt og verifisert eller til Kunden beviser at han har returnert produktet korrekt og i intakt stand, tatt i betraktning situasjonen som først oppstår. '' beløp betalt av Kunden skal utføres med samme betalingsmåte som ble brukt for kjøpet, med mindre Kunden uttrykkelig har avtalt noe annet og under forutsetning av at han ikke trenger å pådra seg noen kostnader som følge av refusjonen. B2BEUROINGRO vil bekrefte tilbakebetalingen av prisen til kunden via e-post. <strong>8.8.</strong><br> <strong></strong>B2BEUROINGRO vil ikke være pålagt å refundere leveringskostnadene for produktene dersom Kunden uttrykkelig har valgt en annen type levering enn den standard som tilbys av B2BEUROINGRO. <strong>8.9. </strong>Retur av produktene i henhold til denne artikkelen er<br> <strong></strong>kun tillatt i forhold til kjøp gjort på nettstedet. <strong>8.10. </strong>I betraktning av det faktum at de personlig tilpassede produktene er permanent modifiserte og tilpassede produkter spesifikt for kunden og at deres opprinnelige produksjon ikke på noen måte kan gjenopprettes, kan ikke angreretten utøves av kunden for tilpassede produkter. Følgelig gjelder ikke bestemmelsene i denne artikkel 8 for personlig tilpassede produkter, det er forstått at utelukkelsen av personlig tilpassede produkter fra angreretten ikke vil påvirke anvendelsen av de juridiske garantiene, gitt i forrige artikkel 7, også til slike produkter.<br> <strong></strong>

folded_icon

<strong>9.1. </strong>Bortsett fra tilfeller av forsettlig uredelighet eller grov uaktsomhet, vil B2BEUROINGRO på ingen måte være ansvarlig overfor Kunden for indirekte skader eller følgeskader som kan oppstå ved kjøp av Produkter som tilbys for salg på Nettstedet.

folded_icon

<strong>10.1. </strong>B2BEUROINGRO garanterer ektheten og høy kvalitet til alle produkter som tilbys for salg på nettstedet <strong>10.2. </strong>"B2BEUROINGRO"-varemerket, samt alle figurative og ikke-figurative varemerker og mer generelt alle andre varemerker, illustrasjoner, bilder og logoer på produktene, på relatert tilbehør og/eller emballasje, enten registrert eller ikke, er og forbli den eksklusive eiendommen til B2BEUROINGRO Group. Hel eller delvis reproduksjon, modifikasjon, tukling eller bruk av nevnte varemerker, illustrasjoner, bilder og logoer, uansett årsak og på hvilket som helst medium, er strengt forbudt.<br><strong></strong>

folded_icon

<strong>11.1. </strong>B2BEUROINGRO garanterer ektheten og høy kvalitet til alle produkter som tilbys for salg på nettstedet 11.1. Disse generelle salgsbetingelsene er underlagt italiensk lov og vil bli tolket på grunnlag av den, uten at det berører andre obligatoriske regler, mer fordelaktige for kunden, gjeldende i landet der kunden har sitt vanlige opphold. <strong>11.2.</strong><br><strong></strong>I tilfelle en tvist som stammer fra tolkningen og/eller anvendelsen av disse generelle salgsbetingelsene, vil domstolen på kundens bosted eller bosted, hvis lokalisert på den italienske statens territorium, ha eksklusiv og bindende jurisdiksjon . Hvis kundens hjemsted eller bosted er lokalisert i et annet territorium enn den italienske staten, kan kunden, etter eget valg, anke til domstolen på hans bosted eller bosted eller til domstolen i Prato. Alternativt kan Kunden fremme prosedyrene for utenrettslig løsning av tvister fastsatt i gjeldende lovgivning. For dette formål kan kunden bruke den elektroniske plattformen som er gjort tilgjengelig av EU-kommisjonen, som kan nås via nettstedet http://ec.europa.eu/odr.

folded_icon

<strong>12.1. </strong>For enhver klage, ytterligere informasjon eller assistanse knyttet til nettstedet eller kjøpsprosedyren og, i alle fall, for enhver forespørsel om informasjon og/eller avklaring angående hva som er rapportert i disse generelle salgsbetingelsene, kan kundene sende en e-post til følgende adresse: customer@euroingro.com eller kontakt kundeservice E-commerce, B2B Euroingro SRL, Via Neaionia 10/3 - 59100 Prato (PO) - Italia