euroingro_loader

Loading...

icon

Euroingro


La tua vetrina sul mondo!

join-premium
Veel winkels, één zending | KORTINGEN TOT 40%
Klik voor details

verkoopvoorwaarden


<strong>1.1. </strong>De verkoop van producten die op afstand via deze site (hierna de "Website" genoemd) wordt afgesloten, is onderworpen aan de volgende algemene verkoopvoorwaarden. De producten die op de site worden aangeboden, worden rechtstreeks verkocht door B2B Euroingro SRL (hierna "B2BEUROINGRO" genoemd). B2BEUROINGRO is een vennootschap naar Italiaans recht, met maatschappelijke zetel te Via dei Fossi, 4 - 59100 Prato (PO) - Italië, BTW-nummer, belastingcode en registratienummer in het handelsregister van Prato 02290270970, REA n. PO 520736. <strong>1.2. </strong>De talen die worden gebruikt voor het sluiten van het verkoopcontract via deze Website zijn: Italiaans en Engels. <strong>1.3.</strong><br> <strong></strong><br> <strong></strong>Deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden op de Website gepubliceerd om kennis, opslag en reproductie door de Klant mogelijk te maken in overeenstemming met de huidige wetgeving. <strong>1.4.</strong><br> <strong></strong>De aankoop van producten wordt uitsluitend beheerst door de Algemene Verkoopvoorwaarden die op de Website zijn gepubliceerd en die van kracht zijn op het moment van aankoop. B2BEUROINGRO behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen en/of aanvullingen op deze Algemene Verkoopvoorwaarden aan te brengen. en/of aanvullingen zijn alleen van kracht met betrekking tot aankopen die zijn gedaan na de publicatiedatum van de nieuwe versie van de Algemene Verkoopvoorwaarden. De vervanging van deze Algemene Verkoopvoorwaarden door een nieuwe versie impliceert automatische niet-toepasselijkheid, ineffectiviteit en niet-afdwingbaarheid jegens B2BEUROINGRO van hetzelfde met betrekking tot aankopen gedaan na hun verwijdering van de Website en dit zelfs in het geval dat genoemde Algemene Verkoopvoorwaarden nog steeds beschikbaar en/of voor het publiek toegankelijk via andere websites, anders dan hierboven aangegeven.

folded_icon

<strong>2.1. </strong>De Klant erkent dat de producten die door B2BEUROINGRO op de Website worden aangeboden (hierna de "Producten") numeriek beperkt zijn en is zich er daarom van bewust dat B2BEUROINGRO hun beschikbaarheid moet controleren op het moment van aankoop. <strong>2.2.</strong><br> <strong></strong>Problems may occasionally occur in relation to the availability of certain Products. In such circumstances, B2BEUROINGRO will inform the Customer promptly (and in any case within the terms specified below) by e-mail of the cancellation of his order.In the case of only partial availability, the Customer will be informed. Therefore, the Customer agrees to receive only the Products available, unless he has selected the option to receive the entire order on the Site. In this case, the Customer will be asked if he prefers to receive the available Products or to proceed with the total cancellation of the order. <strong>2.3. </strong>B2BEUROINGRO reserves the right to change the items offered for sale on the Website at any time, without prior notice.<br><strong></strong>

folded_icon

<strong>3.1. </strong>Elk Product dat op de Website te koop wordt aangeboden, kan worden bekeken door middel van een speciale link waarmee u fotografische afbeeldingen van het artikel, de eenheidsprijs, de kleuren en de verschillende maten (indien aanwezig) kunt bekijken. De geschatte leveringsdata voor die Producten, uitdrukkelijk aangegeven op de Website als "Pre-Order" of als "Producten in Pre-Order" of als "Gepersonaliseerde Producten", zullen worden aangegeven in de link die betrekking heeft op het product zelf, aangezien deze Producten zijn nog niet klaar voor verzending. <strong>3.2. </strong>De Klant kan een of meer Producten kopen, voor een maximum van 4 eenheden voor elk Product, met uitzondering van het feit dat voor sommige soorten Producten kan worden voorzien. B2BEUROINGRO behoudt zich het recht voor om de limieten voor de hoeveelheden Producten die via de Website kunnen worden gekocht op elk moment te wijzigen. <strong>3.3.</strong><br> <strong></strong><strong></strong>De door de Klant gekozen Producten zullen worden opgenomen in een specifieke sectie (hierna de "Winkelwagen" genoemd). De beschrijving van de Producten, inclusief de afmetingen of maten (indien aanwezig), samen met een of meer fotografische afbeeldingen in digitale vorm, die een correcte weergave van de Producten mogelijk maken, zullen worden opgenomen in de Winkelwagen van de Klant. <strong>3.4.</strong><br> <strong></strong><br> <strong></strong>Hoewel B2BEUROINGRO voortdurend maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat de foto's die op de Website worden getoond, de originele producten getrouw weergeven, zijn er altijd enkele variaties mogelijk vanwege de technische kenmerken en kleurresolutie van het apparaat dat door de Klant wordt gebruikt. Bijgevolg is B2BEUROINGRO niet verantwoordelijk voor eventuele ontoereikendheid van de grafische voorstellingen van de Producten die op de Website worden getoond indien dit te wijten is aan de bovengenoemde technische redenen. <strong>3.5.</strong><br> <strong></strong>Om de geselecteerde Producten en de totale prijs van de inkooporder te bekijken, moet u naar de pagina Winkelwagen gaan. De Klant dient, alvorens zijn bestelvoorstel te bevestigen (hierna het "Bestelvoorstel" genoemd), de juistheid van de inhoud van de Winkelwagen te controleren en het aankoopformulier in te vullen volgens de instructies op de website. <strong>3.6.</strong><br> <strong></strong>De aankoopprocedure eindigt wanneer de klant de juiste definitieve orderbevestigingsknop selecteert (hierna de "aankoopknop" genoemd), waardoor zijn bestelvoorstel wordt gevalideerd, dat rechtstreeks naar B2BEUROINGRO zal worden verzonden. Na de selectie van de aankoopknop, wordt de inhoud van het Bestelvoorstel kan niet meer door de Klant worden gewijzigd. <strong>3.7. </strong>Alvorens het Bestelvoorstel te bevestigen, moet de Klant verklaren kennis te hebben genomen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden en deze te aanvaarden. Aan het einde van de aankoopprocedure dient de Klant de Algemene Verkoopvoorwaarden op te slaan of af te drukken. <strong>3.8.</strong><br> <strong></strong><br> <strong></strong>De aankoopprocedure dient volledig te zijn doorlopen; anders kan het Bestelvoorstel niet naar B2BEUROINGROB2BEUROINGRO worden gestuurd. <strong>3.9. </strong>Elk Bestelvoorstel en de Klantgegevens die nodig zijn voor de aankoop worden door B2BEUROINGRO gearchiveerd voor de periode en in overeenstemming met de voorwaarden die zijn vastgelegd door de huidige wetgeving. Elk gebruik van de gegevens voor andere doeleinden dan de aankoop zal onderworpen zijn aan een offerte. en uitdrukkelijke toestemming van de Klant, op basis van de voorwaarden gespecificeerd in het "Privacybeleid" gepubliceerd op de Website. <strong>3.10.</strong><br> <strong></strong><br> <strong></strong>Klanten die zich hebben geregistreerd in het gereserveerde gedeelte van de website kunnen de status van hun bestelling controleren door in te loggen op dit gebied en de pagina met betrekking tot hun bestellingen te openen. <strong>3.11. </strong>De Klant is zich ervan bewust dat hij verantwoordelijk is voor de juistheid en waarheidsgetrouwheid van alle gegevens die op de Website worden ingevoerd of in ieder geval worden gebruikt tijdens de aankoopfase. <strong>3.12. </strong>De Klant is tevens op de hoogte van het feit dat hij op de Website tevens de mogelijkheid heeft:<br><strong></strong><br> <strong></strong><br>- om een ​​selectie van Producten vooraf te bestellen vóór hun commerciële lancering of hun distributie en op de markt brengen, en - om Producten te bestellen die u permanent wilt aanpassen door permanente wijzigingen toe te voegen op de manier die op de Site wordt aangegeven (bijvoorbeeld, door middel van hot stamping). De Klant erkent dat deze Producten nog niet beschikbaar zijn voor verzending op het moment van verzending van zijn Bestelvoorstel. De Producten die vooraf kunnen worden besteld door de Klant worden duidelijk geïdentificeerd en gerapporteerd op de Website door middel van de uitdrukkingen "Pre-Order" of "Pre-Order Producten", en de Producten die door de Klanten kunnen worden aangepast, worden duidelijk geïdentificeerd en gerapporteerd op de Site door middel van de tekst "Gepersonaliseerde producten". <strong>3.13.</strong><br><strong></strong>aanvaardt dat als hij een product vooruitbestelt en/of een aangepast product bestelt, de relatieve prijs die op de website wordt weergegeven en in het winkelwagengedeelte wordt weergegeven, vooraf aan de klant in rekening wordt gebracht, dwz na ontvangst van de bevestigingsmail, zoals gedefinieerd in 4.2, hoewel het vooruitbestellingsproduct en het aangepaste product op dat moment niet gereed zijn voor verzending, zullen het vooruitbestellingsproduct en het aangepaste product aan de klant worden geleverd op de relevante geschatte datum die is gespecificeerd op de pagina Productbeschrijving Indien het door de Klant verzonden Bestelvoorstel naast de reeds beschikbare Producten ook een of meer Pre-Order Producten en/of Gepersonaliseerde Producten bevat, worden de prijzen van alle Producten met betrekking tot dit Bestelvoorstel in rekening gebracht bij Klant vooraf, dwz na ontvangst van de bevestigingsmail, zelfs in het geval dat de Pre-Order Producten en de Gepersonaliseerde Producten geleverd zullen worden op de laatst geschatte relevante leverdatum, zoals aangegeven op de Productbeschrijvingspagina's. <strong>3.14.</strong><br> <strong></strong>Alle verdere details met betrekking tot betaling, levering en bevestiging van Pre-Order Producten en Gepersonaliseerde Producten worden gespecificeerd in de respectievelijke secties hieronder. <strong>3.15. </strong>De Klant erkent en aanvaardt dat, behalve zoals hierin uitdrukkelijk bepaald voor Pre-Order Producten en Custom Producten, de andere clausules van deze Algemene Verkoopvoorwaarden ook van toepassing zijn op Pre-Order Producten en Custom Producten.<br><strong></strong>

folded_icon

<strong>4.1. </strong>Na de bevestiging van het Bestelvoorstel wordt de bestelling naar B2BEUROINGRO gestuurd om te worden verwerkt en kan niet verder worden gewijzigd of geannuleerd. Het door de Klant uitgegeven Bestelvoorstel zal alleen door B2BEUROINGRO worden overgenomen als de volledige aankoop regelmatig is voltooid, zonder dat er een fout wordt opgemerkt door de Website. Na het Bestelvoorstel te hebben gedaan, ontvangt de Klant een e-mail waarmee B2BEUROINGRO zal communiceren dat hij het Bestelvoorstel heeft ontvangen. Deze e-mail kan niet worden opgevat als aanvaarding van het Bestelvoorstel. De aanvaarding van het Bestelvoorstel door B2BEUROINGRO en het sluiten van het contract zal plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van punt 4.2 hieronder. <strong>4.2.</strong><br><strong></strong>De overeenkomst tussen B2BEUROINGRO en de Klant wordt als afgesloten beschouwd wanneer de Klant één of meerdere bevestigingsmails van B2BEUROINGRO ontvangt (hierna te noemen "Bevestigingsmail"). De bevestigingsmail wordt verzonden naar het '' adres dat door de klant is opgegeven in het aankoopformulier en bevat de bevestiging en een samenvatting van de aankoopvoorwaarden zelf, zoals: de beschrijving van het product en zijn belangrijkste kenmerken, de totale prijs van de bestelling, inclusief eventuele verzendkosten, het adres om eventuele klachten in te dienen, informatie over de klantenservice, over het bestaan ​​van het herroepingsrecht en over de relatieve uitoefeningsmethoden. <strong>4.3.</strong><br> <strong></strong>B2BEUROINGRO behoudt zich het recht voor om het Bestelvoorstel van een Klant niet te accepteren in de volgende gevallen: a) onbeschikbaarheid van de Producten die zijn opgenomen in het Bestelvoorstel, ondanks wat van toepassing is op Gereserveerde Producten; b) het bestaan ​​van een juridisch geschil tussen B2BEUROINGRO en de Klant met betrekking tot een eerdere bestelling; c) als de Klant bij eerdere gelegenheden inbreuken heeft gepleegd op de Algemene Verkoopvoorwaarden of zijn verplichtingen niet is nagekomen; d) als is gebleken dat de Klant de Producten koopt met het doel deze door te verkopen of over te dragen voor commerciële of professionele doeleinden; e) als de Klant betrokken is geweest bij of wordt verdacht van illegale of frauduleuze activiteiten. In voornoemde gevallen zal B2BEUROINGRO per e-mail aan de Klant meedelen, binnen 30 (dertig) dagen vanaf de datum van effectieve ontvangst van het Bestelvoorstel, elke annulering van ontvangen bestellingen. In dit geval mag geen enkel Bestelvoorstel als aanvaard worden beschouwd door B2BEUROINGRO en mag er geen contract worden beschouwd als gesloten tussen B2BEUROINGRO en de Klant.<br> <strong>4.4. </strong>In geval van gedeeltelijke beschikbaarheid van het bestelde Product, als de Klant de optie heeft gekozen om de volledige Bestelling te ontvangen, zal hem worden gevraagd of hij de beschikbare Producten wil ontvangen of de Bestelling volledig wil annuleren. Als de annulering slechts gedeeltelijk is, zal de Klant alleen het bedrag in rekening worden gebracht met betrekking tot de daadwerkelijk gekochte Producten. Tenzij hij op de Site de optie heeft geselecteerd om de volledige Bestelling als geheel te ontvangen, stemt de Klant ermee in om alleen de Beschikbare producten te ontvangen.

folded_icon

<strong>5.1. </strong>De prijzen van alle Producten die op de Website te koop worden aangeboden, zijn exclusief btw. <strong>5.2. </strong>Deze prijzen worden aangegeven in Euro (EUR) voor Producten die in Italië en in het buitenland moeten worden geleverd. <strong>5.3. </strong>Het totale bedrag van de prijs die in de Winkelwagen wordt weergegeven, is inclusief eventuele verzendkosten, die afzonderlijk worden vermeld. B2BEUROINGRO zal in ieder geval de uitdrukkelijke toestemming van de Klant vragen voor eventuele extra extra kosten. <strong>5.4.</strong><br> <strong></strong><br> <strong></strong><br> <strong></strong>De Klant zal de prijzen in rekening worden gebracht die op de Website zijn gepubliceerd en in het Winkelwagentje zijn weergegeven op het moment van de bevestiging van het Bestelvoorstel door de Aankoopknop door de Klant te selecteren, op voorwaarde dat de bestelde Producten op dat moment beschikbaar zijn, behalve voor de Bestelvoorstellen die Pre-Order Producten en/of Gepersonaliseerde Producten bevatten waarvoor de relatieve prijs vooraf aan de Klant in rekening zal worden gebracht zoals bepaald in punt 5.6 hieronder, zelfs als dergelijke Producten op dat moment nog niet klaar zijn voor verzending. B2BEUROINGRO behoudt zich het recht voor om de prijzen van de Producten die te koop worden aangeboden op de Website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. <strong>5.5.</strong><br> <strong></strong>Voor de betaling met kredietkaart bevestigt en garandeert de Klant de houder te zijn van de kredietkaart die voor de aankoop is gebruikt en de juistheid van alle gegevens die erop betrekking hebben, ingevoerd tijdens de aankoopfase, zoals: het nummer, de vervaldatum van de datum en, indien nodig, de veiligheidscode. De transactie wordt pas aan de Klant in rekening gebracht na: (i) de verificatie van de creditcardgegevens, (ii) de ontvangst van de debetautorisatie door het bedrijf dat het creditcardkrediet afgeeft gebruikt door de Klant en (iii) de bevestiging van de beschikbaarheid van het product door B2BEUROINGRO en in ieder geval nadat de bestelling klaar is om te worden verwerkt. L' <strong>5.6.</strong><br> <strong></strong>Met het oog op betaling via andere betalingsdienstaanbieders bevestigt en garandeert de Klant de eigenaar te zijn van de rekening die voor de aankoop is gebruikt. De transactie wordt pas aan de Klant in rekening gebracht nadat deze de bevestigingsmail van B2BEUROINGRO heeft ontvangen. <strong>5.7. </strong>De verzending van de gekochte Producten zal pas plaatsvinden nadat de betaling van het door de Klant verschuldigde bedrag is geslaagd. Indien, om welke reden dan ook, het afschrijven van de door de Klant verschuldigde bedragen onmogelijk blijkt te zijn, zal het verkoopproces automatisch worden geannuleerd en de verkoop geannuleerd, volgens de communicatie die naar de klant zal worden verzonden. <strong>5.8.</strong><br> <strong></strong><br> <strong></strong>In het geval dat een of meer Producten niet beschikbaar zijn en de Klant heeft besloten de bestelling niet volledig te annuleren, worden alleen de prijs en eventuele verzendkosten met betrekking tot de beschikbare Producten in rekening gebracht.

folded_icon

<strong>6.1. </strong>Klanten zullen de Producten afzonderlijk ontvangen zodra ze klaar zijn voor verzending, tenzij de Klant op de Site de optie heeft geselecteerd om de volledige Bestelling in één enkele verzending te ontvangen. De Producten worden verzonden naar het adres dat door de Klant is aangegeven in het Bestelvoorstel. Bij levering van de Producten is de handtekening van de Klant vereist. <strong>6.2. </strong>Om veiligheidsredenen zal B2BEUROINGRO geen enkele bestelling uitvoeren die is geadresseerd aan een postbus, noch een bestelling accepteren waarbij de natuurlijke persoon die de bestelling ontvangt en zijn adres niet kan worden geïdentificeerd. <strong>6.3.</strong><br> <strong></strong><br> <strong></strong>De Producten die op de Website worden verkocht, kunnen alleen worden geleverd aan de hierboven aangegeven landen (artikel 1.3). Daarom worden alle bestelvoorstellen met verzendingen buiten deze landen automatisch afgewezen tijdens de orderverwerkingsprocedure. <strong>6.4. </strong>In gevallen waarin de Klant verzendkosten in rekening wordt gebracht, worden deze uitdrukkelijk vermeld, apart van alle andere kosten of uitgaven, aan het einde van de procedure voor het invullen van het Bestelvoorstel en voordat de Klant de Aankoopknop selecteert. <strong>6.5.</strong><br> <strong></strong><br> <strong></strong>In overeenstemming met de huidige wetgeving is de maximale termijn waarbinnen B2BEUROINGRO de gekochte Producten moet leveren 30 (dertig) dagen vanaf de datum van afsluiting van het contract en met uitzondering van gevallen van overmacht. relevant voor Pre-Order Producten en/of Custom Producten, zal de leveringsdatum langer zijn dan 30 dagen en B2BEUROINGRO zal dergelijke Producten leveren op de geschatte leveringsdatum of tijdens de geschatte leveringsperiode overeengekomen met de Klant, zoals specifiek aangegeven aan de Klant in de pagina Productbeschrijving. <strong>6.6.</strong><br> <strong></strong>Indien B2BEUROINGRO de bestelde Producten niet binnen voornoemde termijn levert, dient de Klant B2BEUROINGRO te verzoeken de levering te doen binnen een bijkomende termijn passend bij de omstandigheden, in overeenstemming met de geldende wetgeving. Besteld product wordt niet binnen de eventueel aangegeven extra termijn geleverd. <strong>6.7.</strong><br> <strong></strong>B2BEUROINGRO heeft het recht om de Bestelling in meerdere verzendingen te verdelen, op basis van de beschikbaarheid van de Producten voor levering, en de Klant zal de Producten afzonderlijk ontvangen op basis van hun beschikbaarheid voor verzending, tenzij hij op de Site de optie heeft geselecteerd om de hele bestelling in één zending. B2BEUROINGRO kan de prijs afzonderlijk van de Klant afschrijven, alleen voor de Producten die daadwerkelijk zijn verzonden of in een enkele oplossing. <strong>6.8.</strong><br> <strong></strong>Bij verzending van het gekochte Product ontvangt de Klant een e-mail op het adres dat is aangegeven in het Bestelvoorstel. Deze e-mail bevat een trackingcode van de zending en een exclusieve link waarmee de levering in realtime kan worden gevolgd. De Klantenservice van B2BEUROINGRO zal assistentie verlenen bij elk mogelijk probleem met betrekking tot de levering. De Klant kan per e-mail contact opnemen met de B2BEUROINGRO Klantenservice op het adres: customer@euroingro.com. <strong>6.9.</strong><br> <strong></strong>Als alternatief voor levering per koerier kan de Klant vragen om de gekochte Producten rechtstreeks af te halen in de winkel die kan worden geselecteerd op de Website tijdens de aankoopfase, op voorwaarde dat de betreffende Bestelling geen Pre-Order Producten en/of Gepersonaliseerde Producten bevat . Indien de Klant de Producten niet afhaalt binnen 30 (dertig) dagen na ontvangst van de e-mail waarmee hij wordt geïnformeerd dat het Product beschikbaar is voor afhaling, kan de verkoop door B2BEUROINGRO worden geannuleerd. In dit geval wordt de Klant per e-mail op de hoogte gebracht van de annulering en zal hij de eventueel reeds betaalde bedragen onmiddellijk terugbetalen. <strong>6.10.</strong><br> <strong></strong>De Klant neemt het risico van verlies of beschadiging van de Producten alleen op zich wanneer deze, of een door hem aangewezen derde en niet de vervoerder, materieel in het bezit komt van dergelijke Producten. de schade aan het Product ontstaat voordat het materiaal aan de Klant of aan een door hem aangewezen derde is afgeleverd, zal B2BEUROINGRO de Klant de reeds betaalde bedragen terugbetalen.

folded_icon

<strong>7.1. </strong>Op het moment van levering moeten de Producten door de Klant worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat ze overeenstemmen met de bestelde artikelen en dat ze geen fabricagefouten of conformiteitsgebreken vertonen. De wettelijke garanties voorzien door de huidige wetgeving zijn van toepassing op de verkoop van de Producten, evenals eventuele bijkomende conventionele garanties die aan de Klant worden verstrekt. <strong>7.2.</strong><br> <strong></strong>In het geval van productiefouten of gebrek aan conformiteit, heeft de Klant het recht om de conformiteit van het Product kosteloos te herstellen door herstelling of vervanging, tenzij de gevraagde remedie objectief onmogelijk of buitengewoon belastend is in vergelijking met de andere. Als een van de door de wet voorziene hypothesen zich voordoet, kan de Klant een passende prijsvermindering of de beëindiging van het contract en de daaruit voortvloeiende terugbetaling van de betaalde prijs vragen. Het is wel te verstaan ​​dat de Klant dit recht verliest indien hij het gebrek aan overeenstemming niet binnen 2 (twee) maanden vanaf de datum waarop hij het gebrek heeft ontdekt aan B2BEUROINGRO meldt. In ieder geval is B2BEUROINGRO alleen verantwoordelijk voor het gebrek aan overeenstemming dat optreedt binnen 2 (twee) jaar vanaf de levering van het Product. L' <strong>7.3.</strong><br> <strong></strong>Om de aanwezigheid van defecten en gebreken aan de Producten te melden en om een ​​van de hierboven vermelde remedies te verkrijgen, kan de Klant contact opnemen met B2BEUROINGRO op de adressen vermeld in het volgende artikel 12.

folded_icon

<strong>8.1. </strong>De Klant heeft het recht om de overeenkomst te herroepen binnen 14 (veertien) dagen vanaf de datum van levering of afhaling van de Producten, behalve in het geval van Gepersonaliseerde Producten. Bij een gesplitste bestelling gaat deze termijn in op de dag van levering of afhaling van het laatste Product. <strong>8.2.</strong><br> <strong></strong>binnenkant van elk pakket dat de gekochte Producten bevat. <strong>8.3.</strong><br> <strong></strong>Als de Klant de procedure volgt waarnaar in het vorige punt wordt verwezen, zal de door B2BEUROINGRO aangewezen koerier het pakket met de geretourneerde Producten ophalen zonder kosten voor de Klant. Indien de Klant deze procedure niet volgt, worden de retourkosten en eventuele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, beschadiging of vertraging in de levering blijft bij de klant. <strong>8.4. </strong>De Klant kan het adres waarnaar de Producten moeten worden teruggestuurd ook opvragen door contact op te nemen met B2BEUROINGRO op het volgende e-mailadres: customer@euroingro.com. <strong>8.5.</strong><br> <strong></strong><br> <strong></strong>De Klant verbindt zich ertoe de Producten waarvoor hij het herroepingsrecht heeft uitgeoefend, onverwijld en in elk geval binnen 14 (veertien) dagen vanaf de datum waarop hij zijn beslissing om het contract te herroepen heeft meegedeeld, terug te sturen aan B2BEUROINGRO. <strong>8.6.</strong><br> <strong></strong>De Producten dienen geretourneerd te worden in dezelfde staat waarin ze zijn afgeleverd. De Klant moet er daarom voor zorgen dat de Producten intact en compleet zijn, nooit gebruikt, gedragen of op welke manier dan ook beschadigd, en dat ze worden teruggestuurd in hun originele verpakking, vergezeld van alle labels waarmee ze zijn ontvangen. In het geval dat een Product is voorzien van een beveiligingslabel, wordt de retourzending van het Product niet geaccepteerd als het originele beveiligingslabel is verwijderd, gebroken of geknoeid. De Klant erkent ook dat parfums om veiligheids- en hygiënische redenen niet kunnen worden geretourneerd als het verzegelende cellofaan en de originele verpakking zijn geopend, beschadigd, gewijzigd of verwijderd. B2BEUROINGRO zal de verpakking en de status van de individuele geretourneerde Producten controleren, <strong>8.7.</strong><br> <strong></strong>De terugbetaling van de prijs van de geretourneerde Producten zal door B2BEUROINGRO worden uitgevoerd zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen 14 (veertien) dagen vanaf de datum waarop B2BEUROINGRO kennis kreeg van de uitoefening door de Klant van het herroepingsrecht. het recht om de terugbetaling in te houden totdat het product is ontvangen en geverifieerd of totdat de klant aantoont dat hij het product correct en in intacte staat heeft geretourneerd, rekening houdend met de situatie die zich het eerst voordoet. '' bedrag betaald door de Klant uit te voeren met dezelfde betaalmethode die gebruikt is voor de aankoop, tenzij de Klant uitdrukkelijk anders heeft ingestemd en op voorwaarde dat hij geen kosten hoeft te maken als gevolg van de terugbetaling. B2BEUROINGRO zal de Klant per e-mail de terugbetaling van de prijs bevestigen. <strong>8.8.</strong><br> <strong></strong>B2BEUROINGRO is niet verplicht de leveringskosten van de Producten te vergoeden indien de Klant uitdrukkelijk heeft gekozen voor een ander type levering dan de standaard die door B2BEUROINGRO wordt aangeboden. <strong>8.9. </strong>Het retourneren van de Producten op grond van dit artikel is:<br> <strong></strong>alleen toegestaan ​​met betrekking tot aankopen gedaan op de Website. <strong>8.10. </strong>Gezien het feit dat de Gepersonaliseerde Producten permanent aangepaste en gepersonaliseerde producten zijn, specifiek voor de Klant en dat hun oorspronkelijke productie op geen enkele manier kan worden hersteld, kan het herroepingsrecht door de Klant niet worden uitgeoefend voor Gepersonaliseerde Producten. Bijgevolg zijn de bepalingen van dit artikel 8 niet van toepassing op Gepersonaliseerde Producten, met dien verstande dat de uitsluiting van Gepersonaliseerde Producten van het herroepingsrecht geen afbreuk doet aan de toepassing van de wettelijke garanties, voorzien in het vorige artikel 7, ook op dergelijke producten.<br> <strong></strong>

folded_icon

<strong>9.1. </strong>Afgezien van gevallen van opzet of grove nalatigheid, is B2BEUROINGRO op geen enkele manier aansprakelijk jegens de Klant voor indirecte of gevolgschade die kan voortvloeien uit de aankoop van Producten die te koop worden aangeboden op de Website.

folded_icon

<strong>10.1. </strong>B2BEUROINGRO garandeert de authenticiteit en hoge kwaliteit van alle Producten die te koop worden aangeboden op de Website <strong>10.2. </strong>Het merk "B2BEUROINGRO", evenals alle figuratieve en niet-figuratieve merken en meer algemeen alle andere merken, illustraties, afbeeldingen en logo's op de producten, op de gerelateerde accessoires en/of verpakkingen, al dan niet geregistreerd, zijn en blijven de exclusieve eigendom van de B2BEUROINGRO Groep. Gehele of gedeeltelijke reproductie, wijziging, manipulatie of gebruik van genoemde handelsmerken, illustraties, afbeeldingen en logo's, om welke reden dan ook en op welk medium dan ook, is ten strengste verboden.<br><strong></strong>

folded_icon

<strong>11.1. </strong>B2BEUROINGRO garandeert de authenticiteit en hoge kwaliteit van alle Producten die te koop worden aangeboden op de Website 11.1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden beheerst door het Italiaanse recht en zullen op basis daarvan worden geïnterpreteerd, onverminderd enige andere dwingende regel, gunstiger voor de Klant, die van toepassing is in het land waar de Klant zijn gewone verblijfplaats heeft. <strong>11.2.</strong><br><strong></strong>In het geval van een geschil dat voortvloeit uit de interpretatie en/of toepassing van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, zal de rechtbank van de woonplaats of verblijfplaats van de Klant, indien gevestigd op het grondgebied van de Italiaanse Staat, exclusief en bindend bevoegd zijn . Als de woonplaats of verblijfplaats van de klant zich in een ander gebied dan de Italiaanse staat bevindt, kan de klant, naar zijn keuze, in beroep gaan bij de rechtbank van zijn woon- of verblijfplaats of de rechtbank van Prato. Als alternatief kan de Klant een beroep doen op de procedures voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen waarin de huidige wetgeving voorziet. Hiertoe kan de Klant gebruik maken van het door de Europese Commissie ter beschikking gestelde online platform, dat toegankelijk is via de website http://ec.europa.eu/odr.

folded_icon

<strong>12.1. </strong>Voor elke klacht, verdere informatie of assistentie met betrekking tot de Website of de aankoopprocedure en in ieder geval voor elk verzoek om informatie en/of verduidelijking met betrekking tot wat in deze Algemene Verkoopvoorwaarden is vermeld, kunnen Klanten een e-mail sturen naar het volgende adres: customer@euroingro.com of neem contact op met de Client Service E-commerce, B2B Euroingro SRL, Via Neaionia 10/3 - 59100 Prato (PO) - Italië