euroingro_loader

Loading...

icon

Euroingro


La tua vetrina sul mondo!

coinníollacha díolacháin


<strong>1.1. </strong>Tá díol táirgí arna dtabhairt i gcrích go cianda tríd an láithreán seo (dá ngairtear an "Suíomh Gréasáin" anseo feasta) á rialú ag na Coinníollacha Ginearálta Díolacháin seo a leanas. Na táirgí a thairgtear ar an Suíomh a dhíol go díreach ag B2B Euroingro SRL (dá ngairtear "B2BEUROINGRO" anseo feasta). Is cuideachta í B2BEUROINGRO atá corpraithe faoi dhlí na hIodáile, le hoifig chláraithe i Via dei Fossi, 4 - 59100 Prato (PO) - an Iodáil, uimhir CBL, cód cánach agus uimhir chláraithe i gClár na gCuideachtaí Prato 02290270970, REA n. PO 520736. <strong>1.2. </strong>Is iad na teangacha a úsáidtear chun an conradh díolacháin a thabhairt i gcrích tríd an Láithreán Gréasáin seo: Iodáilis agus Béarla. <strong>1.3.</strong><br> <strong></strong><br> <strong></strong>Foilsítear na Coinníollacha Ginearálta Díolacháin seo ar an Láithreán Gréasáin chun eolas agus stóráil agus atáirgeadh a cheadú don Chustaiméir de réir na reachtaíochta reatha. <strong>1.4.</strong><br> <strong></strong>Tá ceannach táirgí á rialú go heisiach ag na Coinníollacha Ginearálta Díolacháin a foilsíodh ar an Láithreán Gréasáin agus atá i bhfeidhm tráth an cheannaigh. Forchoimeádann B2BEUROINGRO an ceart chun athruithe agus / nó breisithe a dhéanamh ar na Coinníollacha Ginearálta Díolacháin seo tráth ar bith. agus/nó ní bheidh breisithe éifeachtach ach amháin i ndáil le ceannacháin a dhéanfar tar éis dáta foilsithe an leagain nua de na Coinníollacha Ginearálta Díolacháin. Tugann athsholáthar na gCoinníollacha Ginearálta Díolacháin seo le leagan nua le tuiscint neamh-infheidhmeacht, neamhéifeachtúlacht agus neamh-infhorghníomhaitheacht uathoibríoch i dtreo B2BEUROINGRO den chéanna maidir le ceannacháin a rinneadh tar éis iad a dhíchur ón Láithreán Gréasáin agus seo fiú i gcás ina luaitear na Coinníollacha Ginearálta Díolacháin. fós ar fáil agus/nó inrochtana don phobal trí shuíomhanna gréasáin eile, seachas na cinn a shonraítear thuas.

folded_icon

<strong>2.1. </strong>Admhaíonn an Custaiméir go bhfuil na táirgí a thairgeann B2BEUROINGRO ar an Láithreán Gréasáin (dá ngairtear na "Táirgí" anseo feasta) teoranta go huimhriúil agus tá a fhios aige mar sin go gcaithfidh B2BEUROINGRO a n-infhaighteacht a sheiceáil tráth an cheannaigh. <strong>2.2.</strong><br> <strong></strong>D’fhéadfadh fadhbanna tarlú ó am go chéile maidir le hinfhaighteacht Táirgí áirithe. I gcúinsí den sórt sin, cuirfidh B2BEUROINGRO an Custaiméir ar an eolas go pras (agus in aon chás laistigh de na téarmaí a shonraítear thíos) trí ríomhphost maidir le cealú a ordú.I gcás infhaighteachta pháirteach amháin, cuirfear an Custaiméir ar an eolas. Mar sin, aontaíonn an Custaiméir gan ach na Táirgí atá ar fáil a fháil, ach amháin má roghnaigh sé an rogha a fháil ar an ordú iomlán ar an Suíomh. Sa chás seo, iarrfar ar an gCustaiméir más fearr leis na Táirgí atá ar fáil a fháil nó dul ar aghaidh le cealú iomlán an ordaithe. <strong>2.3. </strong>Forchoimeádann B2BEUROINGRO an ceart na hearraí a thairgtear lena ndíol ar an Láithreán Gréasáin a athrú tráth ar bith, gan fógra a thabhairt roimh ré.<br><strong></strong>

folded_icon

<strong>3.1. </strong>Is féidir gach Táirge a thairgtear le díol ar an Láithreán Gréasáin a fheiceáil trí nasc speisialta a ligeann duit íomhánna fótagrafacha den mhír, an praghas aonaid, na dathanna agus na méideanna éagsúla (más ann dóibh) a fheiceáil. Déanfar na dátaí seachadta measta do na Táirgí sin, arna sonrú go sainráite ar an Láithreán Gréasáin mar "Réamh-Ordú" nó mar "Táirgí i Réamh-Ordú" nó mar "Táirgí Pearsantaithe", a chur in iúl sa nasc a bhaineann leis an táirge féin, ós rud é na Táirgí sin. nach bhfuil réidh le haghaidh lastais fós. <strong>3.2. </strong>Féadfaidh an Custaiméir Táirge amháin nó níos mó a cheannach, ar feadh 4 aonad ar a mhéad do gach Táirge, ach amháin mar a fhoráiltear do Tháirgí áirithe. Forchoimeádann B2BEUROINGRO an ceart na teorainneacha ar chainníochtaí na dTáirgí is féidir a cheannach tríd an Láithreán Gréasáin a athrú tráth ar bith. <strong>3.3.</strong><br> <strong></strong><strong></strong>Áireofar na Táirgí a roghnaíonn an Custaiméir i roinn shonrach (dá ngairfear an "Cairt" anseo feasta). Áireofar i gCairt an Chustaiméara cur síos ar na Táirgí, lena n-áirítear na tomhais nó na méideanna (más ann dóibh), mar aon le híomhánna fótagrafacha amháin nó níos mó i bhfoirm dhigiteach, a cheadaíonn léiriú ceart ar na Táirgí. <strong>3.4.</strong><br> <strong></strong><br> <strong></strong>Cé go nglacann B2BEUROINGRO bearta i gcónaí chun a chinntiú go ndéanann na grianghraif a thaispeántar ar an Láithreán Gréasáin na táirgí bunaidh a atáirgeadh go dílis, is féidir roinnt athruithe a dhéanamh i gcónaí mar gheall ar shaintréithe teicniúla agus réiteach dath an fheiste a úsáideann an Custaiméir. Dá bhrí sin, ní bheidh B2BEUROINGRO freagrach as aon neamhdhóthanacht na léiriú grafach ar na Táirgí a thaispeántar ar an Láithreán Gréasáin más rud é mar gheall ar na cúiseanna teicniúla thuasluaite. <strong>3.5.</strong><br> <strong></strong>Chun breathnú ar na Táirgí roghnaithe agus ar phraghas iomlán an ordaithe ceannaigh, ní mór duit rochtain a fháil ar an leathanach Tralaí Siopadóireachta. Ceanglaítear ar an gCustaiméir, sula ndeimhníonn sé a thogra ordaithe (dá ngairtear an "Togra Ordú" anseo feasta), cruinneas ábhar na Cairte a fhíorú agus an fhoirm cheannaigh a chomhlánú de réir na dtreoracha a chuirtear ar fáil ar an Láithreán Gréasáin. <strong>3.6.</strong><br> <strong></strong>Críochnaíonn an nós imeachta ceannaigh nuair a roghnaíonn an Custaiméir an cnaipe deimhnithe ordú deiridh cuí (dá ngairfear an "Cnaipe Ceannaigh" anseo feasta), agus dá bhrí sin bailíochtú a dtogra Ordaithe, a sheolfar go díreach chuig B2BEUROINGRO Tar éis an Cnaipe Ceannaigh a roghnú, beidh ábhar na ní féidir leis an gCustaiméir an Togra Ordú a mhodhnú a thuilleadh. <strong>3.7. </strong>Sula ndeimhníonn sé an Togra Ordú, ní mór don Chustaiméir a dhearbhú gur léigh sé agus gur ghlac sé leis na Coinníollacha Ginearálta Díolacháin seo. Ag deireadh an nós imeachta ceannaigh, ba cheart don Chustaiméir na Coinníollacha Ginearálta Díolacháin a shábháil nó a phriontáil. <strong>3.8.</strong><br> <strong></strong><br> <strong></strong>Ní mór an nós imeachta ceannaigh a chomhlánú go hiomlán; ar shlí eile, ní féidir an Togra Ordú a sheoladh chuig B2BEUROINGROB2BEUROINGRO. <strong>3.9. </strong>Déanfaidh B2BEUROINGRO gach Togra Ordú agus na sonraí Custaiméara atá riachtanach don cheannach a chartlannú ar feadh na tréimhse ama agus i gcomhréir leis na coinníollacha arna mbunú ag an reachtaíocht reatha. Beidh aon úsáid a bhaintear as na sonraí chun críocha seachas an ceannach faoi réir luachana. agus toiliú sainráite an Chustaiméara, ar bhonn na gcoinníollacha a shonraítear sa "Beartas Príobháideachta" a foilsíodh ar an Láithreán Gréasáin. <strong>3. 10.</strong><br> <strong></strong><br> <strong></strong>Beidh custaiméirí a chláraigh sa limistéar forchoimeádta ar an Láithreán Gréasáin in ann stádas a n-orduithe a sheiceáil trí logáil isteach sa réimse seo agus dul isteach ar an leathanach a bhaineann lena n-orduithe. <strong>3.11. </strong>Tá a fhios ag an gCustaiméir go bhfuil sé freagrach as cruinneas agus fírinneacht na sonraí go léir a iontráladh ar an Láithreán Gréasáin nó in aon chás a úsáidtear le linn na céime ceannaigh. <strong>3.12. </strong>Is eol don Chustaiméir freisin go bhfuil an fhéidearthacht aige ar an Láithreán Gréasáin:<br><strong></strong><br> <strong></strong><br>- chun rogha Táirgí a réamhordú roimh a seoladh tráchtála nó a ndáileadh agus a gcur ar an margadh, agus - chun táirgí a theastaíonn uait a shaincheapadh go buan a ordú trí athruithe buana a chur leis ar an modh a shonraítear ar an Suíomh (mar shampla, trí stampáil te). Admhaíonn an Custaiméir nach bhfuil na Táirgí seo ar fáil go fóill le lastas nuair a sheol siad a dtogra ordaithe. Déantar na Táirgí is féidir leis an gCustaiméir a réamhordú a shainaithint go soiléir agus a thuairisciú ar an Láithreán Gréasáin trí na habairtí "Réamh-Ordú" nó "Táirgí Réamh-Ordú", agus déantar na Táirgí is féidir leis na Custaiméirí a shaincheapadh a shainaithint agus a thuairisciú go soiléir. ar an Suíomh tríd an bhfoclaíocht "Táirgí Pearsantaithe". <strong>3.13.</strong><br><strong></strong>glacann sé leis má réamhordaíonn sé Táirge agus / nó má ordaíonn sé Táirge Saincheaptha, go ngearrfar an praghas coibhneasta a thaispeántar ar an Láithreán Gréasáin agus a thaispeánfar sa rannóg Cart ar an gCustaiméir roimh ré, ie nuair a fhaightear é an Ríomhphost Deimhnithe, mar atá sainmhínithe sa 4.2, cé nach bhfuil an Táirge Réamh-Ordú agus an Táirge Saincheaptha réidh le loingsiú ag an am sin, déanfar an Táirge Réamh-Ordú agus an Táirge Saincheaptha a sheachadadh don Chustaiméir faoin dáta measta ábhartha a shonraítear ar an leathanach tuairisc ar an Táirge Má tá Táirge Réamh-Ordú amháin nó níos mó agus/nó Táirgí Pearsantaithe amháin nó níos mó sa Togra Ordaithe a sheol an Custaiméir, i dteannta leis na Táirgí atá ar fáil cheana féin, muirearófar praghsanna na dTáirgí go léir a bhaineann leis an Ordú Togra seo ar Custaiméir roimh ré, ie tar éis an Ríomhphost Deimhnithe a fháil, fiú i gcás go seachadfar na Táirgí Réamh-Ordú agus na Táirgí Pearsantaithe faoin dáta seachadta ábhartha measta deiridh, mar a shonraítear ar na leathanaigh tuairiscí Táirge. <strong>3.14.</strong><br> <strong></strong>Tá na sonraí breise go léir a bhaineann le híocaíocht, seachadadh agus deimhniú Táirgí Réamhordaithe agus Táirgí Pearsantaithe sonraithe sna rannáin thíos faoi seach. <strong>3.15. </strong>Admhaíonn agus glacann an Custaiméir leis, ach amháin mar a fhoráiltear go sainráite anseo maidir le Táirgí Réamhordaithe agus Táirgí Saincheaptha, go bhfuil feidhm ag clásail eile na gCoinníollacha Ginearálta Díolacháin seo freisin maidir le Táirgí Réamh-Ordú agus Táirgí Saincheaptha.<br><strong></strong>

folded_icon

<strong>4.1. </strong>Tar éis an Togra Ordú a dhaingniú, seoltar an t-ordú chuig B2BEUROINGRO lena phróiseáil agus ní féidir é a mhodhnú nó a chealú tuilleadh. Ní ghlacfaidh B2BEUROINGRO an Togra Ordú arna eisiúint ag an gCustaiméir ar láimh ach amháin má tá an ceannach iomlán críochnaithe go rialta, gan aird a tharraingt ar an Suíomh Gréasáin ar aon earráid. Tar éis an Togra Ordú a dhéanamh, gheobhaidh an Custaiméir ríomhphost lena gcuirfidh B2BEUROINGRO in iúl go bhfuil an Togra Ordaithe faighte aige. Ní féidir a thuiscint gur glacadh le Togra an Ordaithe an ríomhphost seo. Glacfaidh B2BEUROINGRO leis an Togra Ordaithe agus tabharfar i gcrích an chonartha i gcomhréir le forálacha phointe 4.2 thíos. <strong>4.2.</strong><br><strong></strong>Ní mór an conradh a shonraítear idir B2BEUROINGRO agus an Custaiméir a mheas tugtha chun críche nuair a fhaigheann an Custaiméir ríomhphost deimhnithe amháin nó níos mó ó B2BEUROINGRO (dá ngairfear "Ríomhphost Deimhnithe" anseo feasta). Seolfar an Ríomhphost Deimhnithe chuig an seoladh '' a léirigh an Custaiméir sa bhfoirm cheannaigh agus beidh deimhniú agus achoimre ar choinníollacha an cheannaigh féin ann, mar shampla: cur síos ar an Táirge agus a phríomh-shaintréithe, an praghas iomlán 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE an t-ordú, lena n-áirítear aon chostais loingseoireachta, an seoladh chun aon ghearáin a thíolacadh, faisnéis maidir le seirbhísí cúnaimh iar-díola, an ceart chun tarraingt siar a bheith ann agus na modhanna coibhneasta aclaíochta. <strong>4.3.</strong><br> <strong></strong>Forchoimeádann B2BEUROINGRO an ceart gan glacadh leis an Togra um Ordú arna eisiúint ag Custaiméir sna cásanna seo a leanas: a) neamh-infhaighteacht na dTáirgí a chuimsítear sa Togra um Ordú d’ainneoin a bhfuil infheidhme maidir le Táirgí Réamhordaithe; b) díospóid dhlíthiúil a bheith ann idir B2BEUROINGRO agus an Custaiméir maidir le hordú roimhe seo; c) más rud é go bhfuil sáruithe déanta ag an gCustaiméir ar ócáidí roimhe seo ar na Coinníollacha Ginearálta Díolacháin nó nach bhfuil a oibleagáidí comhlíonta aige; d) má tá sé tagtha chun solais go gceannaíonn an Custaiméir na Táirgí chun na táirgí céanna a athdhíol nó a aistriú chun críocha tráchtála nó gairmiúla; e) má bhí baint ag an gCustaiméir nó má tá amhras ann faoi ghníomhaíochtaí mídhleathacha nó calaoiseacha. Sna cásanna thuasluaite, déanfaidh B2BEUROINGRO cumarsáid trí r-phost chuig an gCustaiméir, laistigh de 30 (tríocha) lá ón dáta a bhfuarthas an Togra maidir le hOrdú a fháil go héifeachtach, aon chealú orduithe a fuarthas. Sa chás seo, ní gá go mbreathnóidh B2BEUROINGRO ar aon togra le haghaidh Ordaithe agus ní féidir aon chonradh a mheas a tugadh i gcrích idir B2BEUROINGRO agus an Custaiméir.<br> <strong>4.4. </strong>I gcás infhaighteacht pháirteach ar an Táirge ordaithe, má tá an rogha roghnaithe ag an gCustaiméir chun an tOrdú iomlán a fháil, iarrfar air más mian leis na Táirgí atá ar fáil a fháil nó an tOrdú a chealú go hiomlán. Mura bhfuil an cealú ach go páirteach, ní ghearrfar ar an gCustaiméir ach an méid a bhaineann leis na Táirgí a ceannaíodh i ndáiríre. Mura bhfuil an rogha roghnaithe aige ar an Suíomh an tOrdú iomlán a fháil ina iomláine, aontaíonn an Custaiméir gan ach na táirgí atá ar fáil a fháil.

folded_icon

<strong>5.1. </strong>Ní áirítear CBL i bpraghsanna na dTáirgí go léir a thairgtear lena ndíol ar an Láithreán Gréasáin. <strong>5.2. </strong>Léireofar na praghsanna sin in Euro (EUR) do Tháirgí atá le seachadadh san Iodáil agus thar lear. <strong>5.3. </strong>Áirítear ar mhéid iomlán an phraghais a thaispeántar sa Chairt aon chostais loingseoireachta, a léireofar ar leithligh.In aon chás, iarrfaidh B2BEUROINGRO toiliú sainráite an Chustaiméara le haghaidh aon chostais bhreise bhreise. <strong>5.4.</strong><br> <strong></strong><br> <strong></strong><br> <strong></strong>Gearrfar táille ar an gCustaiméir as na praghsanna a fhoilsítear ar an Láithreán Gréasáin agus a thaispeánfar ar an Cart Siopadóireachta ag an am a dheimhnítear an Togra Ordú tríd an gCnaipe Ceannaigh a roghnú ag an gCustaiméir, ar choinníoll go bhfuil na Táirgí ordaithe ar fáil ag an am sin, ach amháin i gcás na Tograí Ordaithe ina bhfuil Táirgí Réamhordaithe agus / nó Táirgí Pearsantaithe a ngearrfar an praghas coibhneasta orthu roimh ré ar an gCustaiméir mar a fhoráiltear i bpointe 5.6 thíos, fiú mura bhfuil na Táirgí sin réidh le seoladh fós ag an am sin. Forchoimeádann B2BEUROINGRO an ceart chun praghsanna na dTáirgí a thairgtear lena ndíol ar an Láithreán Gréasáin a athrú tráth ar bith agus gan fógra. <strong>5.5.</strong><br> <strong></strong>Chun críche íocaíocht le cárta creidmheasa, deimhníonn agus ráthaíonn an Custaiméir gurb é sealbhóir an chárta creidmheasa a úsáideadh chun na sonraí go léir a bhaineann leis a cheannach agus a cruinníodh, a cuireadh isteach le linn na céime ceannaigh, amhail: an uimhir, an dáta éaga an dáta agus, más gá, an cód slándála.Ní ghearrfar an t-idirbheart ar an gCustaiméir ach amháin tar éis: (i) sonraí an chárta creidmheasa a fhíorú, (ii) an t-údarú dochair a fháil ón gcuideachta a eisíonn an cárta creidmheasa in úsáid ag an gCustaiméir agus (iii) deimhniú infhaighteacht an táirge ag B2BEUROINGRO agus in aon chás tar éis an t-ordú a bheith réidh le próiseáil. L' <strong>5.6.</strong><br> <strong></strong>Chun críche íocaíochta trí sholáthróirí seirbhíse íocaíochta eile, deimhníonn agus ráthaíonn an Custaiméir gurb é úinéir an chuntais a úsáidtear don cheannach. <strong>5.7. </strong>Ní dhéanfar loingsiú na dTáirgí ceannaithe ach amháin tar éis don Chustaiméir an méid atá dlite a íoc. a chur ar ceal go huathoibríoch agus an díolachán a chur ar ceal, de réir na cumarsáide a sheolfar chuig an gCustaiméir. <strong>5.8.</strong><br> <strong></strong><br> <strong></strong>I gcás nach bhfuil Táirge amháin nó níos mó ar fáil agus go bhfuil cinneadh déanta ag an gCustaiméir gan an t-ordú a chealú ina iomláine, ní ghearrfar ach an praghas agus aon chostais loingseoireachta a bhaineann leis na Táirgí atá ar fáil.

folded_icon

<strong>6.1. </strong>Gheobhaidh custaiméirí na Táirgí ar leithligh a luaithe a bheidh siad réidh le haghaidh loingsiú, mura rud é go bhfuil an rogha roghnaithe ag an gCustaiméir ar an Suíomh an tOrdú iomlán a fháil in aon loingsiú amháin. Seolfar na Táirgí chuig an seoladh atá léirithe ag an gCustaiméir sa Togra Ordú. Ar na Táirgí a sheachadadh, beidh síniú an Chustaiméara ag teastáil. <strong>6.2. </strong>Ar chúiseanna slándála, ní chomhlíonfaidh B2BEUROINGRO aon ordú a dhíreofar chuig bosca ET agus ní ghlacfaidh sé le haon ordú nach féidir an duine nádúrtha a fhaigheann an t-ordú agus a sheoladh a shainaithint. <strong>6.3.</strong><br> <strong></strong><br> <strong></strong>Ní féidir na Táirgí a dhíoltar ar an Láithreán Gréasáin a sheachadadh ach chuig na tíortha a luaitear thuas (Airteagal 1.3). Dá bhrí sin, diúltófar go huathoibríoch d’aon Tograí Ordaithe le lastais atá le déanamh lasmuigh de na tíortha seo le linn an nós imeachta próiseála ordaithe. <strong>6.4. </strong>I gcásanna ina ngearrtar costais loingseoireachta ar an gCustaiméir, léireofar iad seo go sainráite, ar leithligh ó aon chostas nó speansas eile, ag deireadh an nós imeachta chun an Togra Ordú a chomhlánú agus sula roghnaíonn an Custaiméir an Cnaipe Ceannaigh. <strong>6.5.</strong><br> <strong></strong><br> <strong></strong>I gcomhréir leis an reachtaíocht reatha, is é 30 (tríocha) lá ó dháta thabhairt i gcrích an chonartha agus cé is moite d’imeachtaí force majeure an téarma uasta faoina gcaithfidh B2BEUROINGRO na Táirgí ceannaithe a sheachadadh. ábhartha maidir le Táirgí Réamh-Ordú agus / nó Táirgí Saincheaptha, beidh an dáta seachadta níos mó ná 30 lá agus seachadfaidh B2BEUROINGRO Táirgí den sórt sin ar an dáta seachadta measta nó le linn na tréimhse seachadta measta a comhaontaíodh leis an gCustaiméir, mar a shonraítear go sonrach don Chustaiméir i an leathanach cur síos ar an Táirge. <strong>6.6.</strong><br> <strong></strong>Mura seachadann B2BEUROINGRO na Táirgí a Ordaíodh laistigh den spriocdháta thuasluaite, ní mór don Chustaiméir iarraidh ar B2BEUROINGRO an seachadadh a dhéanamh laistigh de spriocdháta breise a oireann do na himthosca, de réir na reachtaíochta reatha. Ní sheachadtar an táirge ordaithe laistigh den spriocdháta breise a d’fhéadfaí a shonrú. <strong>6.7.</strong><br> <strong></strong>Beidh an ceart ag B2BEUROINGRO an tOrdú a roinnt ina il-loingsithe, bunaithe ar infhaighteacht na Táirgí le seachadadh, agus gheobhaidh an Custaiméir na Táirgí ar leithligh bunaithe ar a n-infhaighteacht le haghaidh loingsiú, mura rud é go bhfuil an rogha roghnaithe aige ar an Suíomh chun an Ordú iomlán i loingsiú amháin. Beidh B2BEUROINGRO in ann an praghas a chur chun dochair don Chustaiméir go leithleach ach amháin i gcás na dTáirgí a sheoltar i ndáiríre nó i dtuaslagán amháin. <strong>6.8.</strong><br> <strong></strong>Nuair a sheolfar an Táirge ceannaithe, gheobhaidh an Custaiméir r-phost ag an seoladh a shonraítear sa Togra Ordaithe. Beidh cód rianaithe an lastais sa ríomhphost seo agus nasc eisiach a cheadóidh an seachadadh a rianú i bhfíor-am. Soláthróidh Seirbhís do Chustaiméirí B2BEUROINGRO cúnamh d'aon fhadhb a d'fhéadfadh a bheith ann a bhaineann leis an seachadadh. Is féidir leis an gCustaiméir teagmháil a dhéanamh le Seirbhís do Chustaiméirí B2BEUROINGRO trí r-phost ag an seoladh: customer@euroingro.com. <strong>6.9.</strong><br> <strong></strong>Mar mhalairt ar sheachadadh trí chúiréireachta, féadfaidh an Custaiméir a iarraidh go mbaileofaí na Táirgí a ceannaíodh go díreach ón siopa is féidir a roghnú ar an Láithreán Gréasáin le linn na céime ceannaigh, ar choinníoll nach bhfuil Táirgí Réamh-Ordú agus / nó Táirgí Pearsantaithe san Ordú coibhneasta. . Mura mbailíonn an Custaiméir na Táirgí laistigh de 30 (tríocha) lá tar éis an r-phost a fháil lena gcuirfear in iúl dó go bhfuil an Táirge ar fáil le bailiú, féadfaidh B2BEUROINGRO an díolachán a chur ar ceal. Sa chás seo, cuirfear an cealú in iúl don Chustaiméir trí r-phost agus aisíocfar é go pras as aon suimeanna a íocadh cheana féin. <strong>6.10.</strong><br> <strong></strong>Ní ghlacfaidh an Custaiméir leis an mbaol caillteanais nó damáiste do Tháirgí ach amháin nuair a thagann an céanna, nó tríú páirtí ainmnithe aige agus seachas an t-iompróir, i seilbh ábhartha ar Tháirgí den sórt sin. tarlaíonn an damáiste don Táirge sula ndéantar an t-ábhar a sheachadadh chuig an gCustaiméir nó chuig tríú páirtí atá ainmnithe aige, aisíocfaidh B2BEUROINGRO leis an gCustaiméir na méideanna a íocadh cheana féin.

folded_icon

<strong>7.1. </strong>Ag an am seachadta, ní mór don Chustaiméir na Táirgí a sheiceáil chun a chinntiú go gcomhfhreagraíonn siad do na hítimí a ordaítear agus nach gcuireann siad lochtanna déantúsaíochta nó lochtanna comhréireachta i láthair. Tá na ráthaíochtaí dlíthiúla dá bhforáiltear sa reachtaíocht reatha infheidhme maidir le díol na dTáirgí, chomh maith le haon ráthaíochtaí traidisiúnta breise a thugtar don Chustaiméir. <strong>7.2.</strong><br> <strong></strong>I gcás lochtanna táirgeachta nó easpa comhréireachta, beidh sé de cheart ag an gCustaiméir comhréireacht an Táirge a athchóiriú, gan táille, trí dheisiú nó athsholáthar, ach amháin má tá an leigheas iarrtha dodhéanta go hoibiachtúil nó ró-ualach i gcomparáid leis an gceann eile. Má tharlaíonn ceann de na hipitéisí dá bhforáiltear le dlí, féadfaidh an Custaiméir a iarraidh go laghdófar an praghas go cuí nó go gcuirfear deireadh leis an gconradh agus go n-aisíocfar an praghas a íocadh dá bharr. Tuigtear go gcaillfidh an Custaiméir an ceart seo mura dtuairiscíonn sé an easpa comhréireachta do B2BEUROINGRO laistigh de 2 (dhá) mhí ón dáta a fuair sé amach an locht. In aon chás, níl B2BEUROINGRO freagrach ach as an easpa comhréireachta a tharlaíonn laistigh de 2 (dhá) bhliain ó sheachadadh an Táirge. L' <strong>7.3.</strong><br> <strong></strong>Chun láithreacht lochtanna agus lochtanna sna Táirgí a thuairisciú agus chun ceann de na leigheasanna atá liostaithe thuas a fháil, féadfaidh an Custaiméir teagmháil a dhéanamh le B2BEUROINGRO ag na seoltaí atá léirithe san Airteagal 12 seo a leanas.

folded_icon

<strong>8.1. </strong>Tá sé de cheart ag an gCustaiméir tarraingt siar ón gconradh laistigh de 14 (ceithre lá dhéag) ó dháta seachadta nó bailithe na dTáirgí, ach amháin i gcás Táirgí Pearsantaithe. I gcás ordú scoilte, tosaíonn an téarma seo ó lá seachadta nó bailithe an Táirge deiridh. <strong>8.2.</strong><br> <strong></strong>taobh istigh de gach pacáiste ina bhfuil na Táirgí a ceannaíodh. <strong>8.3.</strong><br> <strong></strong>Má leanann an Custaiméir an nós imeachta dá dtagraítear sa phointe roimhe seo, baileoidh an cúiréireachta atá ainmnithe ag B2BEUROINGRO an pacáiste ina bhfuil na Táirgí ar ais gan aon mhuirear don Chustaiméir.I gcás nach leanann an Custaiméir an nós imeachta seo, na costais ar ais agus aon fanfaidh dliteanas i leith caillteanais, goid, damáiste nó moille ar sheachadadh leis an gcustaiméir. <strong>8.4. </strong>Is féidir leis an gCustaiméir an seoladh a gcaithfear na Táirgí a chur ar ais chuige a fháil freisin trí theagmháil a dhéanamh le B2BEUROINGRO ag an seoladh ríomhphoist seo a leanas: customer@euroingro.com. <strong>8.5.</strong><br> <strong></strong><br> <strong></strong>Geallann an Custaiméir na Táirgí a bhfuil a gceart aistarraingthe feidhmithe aige ina leith a thabhairt ar ais gan mhoill mhíchuí agus, in aon chás, laistigh de 14 (ceithre lá dhéag) ón dáta ar chuir sé a chinneadh tarraingt siar ón gconradh in iúl do B2BEUROINGRO. <strong>8.6.</strong><br> <strong></strong>Ní mór na Táirgí a thabhairt ar ais sa riocht céanna inar seachadadh iad. Ní mór don Chustaiméir a chinntiú, dá bhrí sin, go bhfuil na Táirgí slán agus iomlán, nach n-úsáidtear, nár caitheadh ​​nó go ndéantar damáiste dóibh ar bhealach ar bith, agus go gcuirtear ar ais ina bpacáistíocht bhunaidh iad, in éineacht leis na lipéid ar fad a bhfuarthas iad. I gcás go gcuirtear lipéad slándála ar fáil do Tháirge, ní ghlacfar leis an Táirge a thabhairt ar ais má baineadh an lipéad slándála bunaidh, má bhristear nó má cuireadh isteach air. Admhaíonn an Custaiméir freisin, ar chúiseanna sábháilteachta agus sláintíochta, nach féidir cumhrán a thabhairt ar ais má tá an ceallafán séalaithe agus an bunphacáistiú oscailte, millte, athraithe nó bainte. Seiceálfaidh B2BEUROINGRO an pacáistiú agus stádas na dTáirgí aonair a cuireadh ar ais, <strong>8.7.</strong><br> <strong></strong>Déanfaidh B2BEUROINGRO aisíocaíocht phraghas na dTáirgí ar ais gan mhoill mhíchuí agus in aon chás laistigh de 14 (ceithre lá dhéag) ón dáta a tháinig B2BEUROINGRO ar an eolas faoi fheidhmiú ceart aistarraingthe an Chustaiméara. an ceart an aisíocaíocht a choinneáil siar go dtí go mbeidh an Táirge faighte agus fíoraithe nó go dtí go gcruthóidh an Custaiméir go bhfuil an táirge tugtha ar ais aige i gceart agus i riocht slán, ag cur san áireamh an staid a tharla ar dtús. '' an méid a d'íoc an Custaiméir a chur i gcrích leis an modh íocaíochta céanna a úsáidtear chun an ceannach, ach amháin má tá a mhalairt comhaontaithe go sainráite ag an gCustaiméir agus ar an gcoinníoll nach mbeidh air aon chostais a thabhú mar thoradh ar an aisíocaíocht. Deimhneoidh B2BEUROINGRO don Chustaiméir trí r-phost aisíocaíocht an phraghais. <strong>8.8.</strong><br> <strong></strong>Ní cheanglófar ar B2BEUROINGRO costais seachadta na dTáirgí a aisíoc má tá cineál seachadta roghnaithe go sainráite ag an gCustaiméir seachas an ceann caighdeánach a thairgeann B2BEUROINGRO. <strong>8.9. </strong>Is é an tuairisceán na Táirgí de bhun an ailt seo<br> <strong></strong>ceadaithe ach amháin maidir le ceannacháin déanta ar an Láithreán Gréasáin. <strong>8.10. </strong>Ós rud é gur táirgí buanathraithe agus pearsantaithe go sonrach don Chustaiméir iad na Táirgí Pearsantaithe agus nach féidir a dtáirgeadh bunaidh a athbhunú ar bhealach ar bith, ní féidir leis an gCustaiméir um Tháirgí Pearsantaithe an ceart aistarraingthe a fheidhmiú. Dá bhrí sin, níl feidhm ag na forálacha atá san Airteagal 8 seo maidir le Táirgí Pearsantaithe, toisc go dtuigfí nach ndéanfaidh eisiamh Táirgí Pearsantaithe ón gceart aistarraingthe difear d’fheidhmiú na ráthaíochtaí dlíthiúla, dá bhforáiltear san Airteagal 7 roimhe seo, freisin. táirgí den sórt sin.<br> <strong></strong>

folded_icon

<strong>9.1. </strong>Seachas cásanna de mhí-iompar toiliúil nó mórfhaillí, ní bheidh B2BEUROINGRO faoi dhliteanas ar bhealach ar bith don Chustaiméir i leith damáistí indíreacha nó iarmhartacha a d’fhéadfadh teacht as ceannach Táirgí a thairgtear lena ndíol ar an Láithreán Gréasáin.

folded_icon

<strong>10.1. </strong>Ráthaíonn B2BEUROINGRO barántúlacht agus ardchaighdeán na dTáirgí go léir a thairgtear le díol ar an Láithreán Gréasáin <strong>10.2. </strong>Is é an trádmharc "B2BEUROINGRO", chomh maith leis na trádmharcanna fíorúla agus neamhfhíoracha go léir agus go ginearálta na trádmharcanna, na léaráidí, na híomhánna agus na lógónna eile go léir ar na táirgí, ar na gabhálais agus / nó ar an bpacáistiú gaolmhar, cibé acu atá siad cláraithe nó nach bhfuil, agus fós ina maoin eisiach de chuid Ghrúpa B2BEUROINGRO. Tá toirmeasc dian ar atáirgeadh iomlán nó páirteach, modhnú, cur isteach nó úsáid na dtrádmharcanna, na léaráidí, na n-íomhánna agus na lógónna sin, ar chúis ar bith agus ar aon mheán.<br><strong></strong>

folded_icon

<strong>11.1. </strong>Ráthaíonn B2BEUROINGRO barántúlacht agus ardchaighdeán na dTáirgí go léir a thairgtear lena ndíol ar an Láithreán Gréasáin 11.1. Tá na Coinníollacha Ginearálta Díolacháin seo á rialú ag dlí na hIodáile agus déanfar iad a léirmhíniú ar a bhonn, gan dochar d'aon riail shainordaitheach eile, atá níos fabhraí don Chustaiméir, is infheidhme i dtír ghnáthchónaithe an Chustaiméara. <strong>11.2.</strong><br><strong></strong>I gcás díospóide a eascraíonn as léiriú agus/nó cur i bhfeidhm na gCoinníollacha Ginearálta Díolacháin seo, beidh dlínse eisiach agus cheangailteach ag Cúirt áit shainchónaí nó chónaithe an Chustaiméara, más i gcríoch Stáit na hIodáile í. . Má tá sainchónaí nó áit chónaithe an Chustaiméara suite i gcríoch seachas Stát na hIodáile, féadfaidh an Custaiméir, dá rogha féin, achomharc a dhéanamh chuig an gCúirt ina bhfuil a áit chónaithe nó a shainchónaí nó chuig an gCúirt Prato. De rogha air sin, féadfaidh an Custaiméir na nósanna imeachta maidir le réiteach díospóidí lasmuigh den chúirt dá bhforáiltear sa reachtaíocht reatha a chur chun cinn. Chuige sin, féadfaidh an Custaiméir úsáid a bhaint as an ardán ar líne a chuir an Coimisiún Eorpach ar fáil, ar féidir rochtain a fháil air tríd an suíomh Gréasáin http://ec.europa.eu/odr.

folded_icon

<strong>12.1. </strong>Le haghaidh aon ghearáin, tuilleadh faisnéise nó cúnaimh a bhaineann leis an Láithreán Gréasáin nó leis an nós imeachta ceannaigh agus, in aon chás, maidir le haon iarratas ar fhaisnéis agus / nó soiléiriú maidir leis an méid a thuairiscítear sna Coinníollacha Ginearálta Díolacháin seo, féadfaidh Custaiméirí r-phost a sheoladh chuig an seoladh seo a leanas: customer@euroingro.com nó déan teagmháil le Ríomhthráchtáil na Seirbhíse Cliant, B2B Euroingro SRL, Via Neaionia 10/3 - 59100 Prato (PO) - An Iodáil