euroingro_loader

Loading...

icon

Euroingro


La tua vetrina sul mondo!

join-premium
Monet kaupat, yksi lähetys | ALENNUKSET JOPA 40 %
Napsauta saadaksesi lisätietoja

myyntiehdot


<strong>1.1. </strong>Tämän sivuston (jäljempänä "verkkosivusto") kautta tapahtuvaa tuotteiden myyntiä säätelevät seuraavat yleiset myyntiehdot. Sivustolla tarjotut tuotteet myy suoraan B2B Euroingro SRL (jäljempänä "B2BEUROINGRO"). B2BEUROINGRO on Italian lakien mukaan perustettu yhtiö, jonka kotipaikka on Via dei Fossi, 4 - 59100 Prato (PO) - Italia, ALV-numero, verotunnus ja rekisteröintinumero Praton yhtiörekisterissä 02290270970, REA n. PO 520736. <strong>1.2. </strong>Tämän verkkosivuston kautta tehdyssä myyntisopimuksessa käytetyt kielet ovat: italia ja englanti. <strong>1.3.</strong><br> <strong></strong><br> <strong></strong>Nämä yleiset myyntiehdot on julkaistu Verkkosivustolla, jotta Asiakkaan on mahdollista saada tietoa sekä tallentaa ja kopioida voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. <strong>1.4</strong><br> <strong></strong>Tuotteiden ostoon sovelletaan yksinomaan Verkkosivustolla julkaistuja ja ostohetkellä voimassa olevia yleisiä myyntiehtoja. B2BEUROINGRO pidättää oikeuden tehdä muutoksia ja/tai lisäyksiä näihin yleisiin myyntiehtoihin milloin tahansa. ja/tai lisäykset tulevat voimaan vain niiden ostojen osalta, jotka on tehty yleisten myyntiehtojen uuden version julkaisupäivän jälkeen. Näiden yleisten myyntiehtojen korvaaminen uudella versiolla merkitsee niiden automaattista soveltumattomuutta, tehottomuutta ja täytäntöönpanokelpoisuutta B2BEUROINGRO:lle suhteessa ostoihin, jotka on tehty sen jälkeen, kun ne on poistettu Verkkosivustolta, ja tämä jopa siinä tapauksessa, että mainitut yleiset myyntiehdot ovat edelleen saatavilla ja/tai yleisön saatavilla muiden kuin yllä mainittujen verkkosivustojen kautta.

folded_icon

<strong>2.1. </strong>Asiakas ymmärtää, että B2BEUROINGRO:n Verkkosivustolla tarjoamat tuotteet (jäljempänä "Tuotteet") ovat numeerisesti rajoitettuja ja on siksi tietoinen siitä, että B2BEUROINGRO:n on tarkistettava niiden saatavuus ostohetkellä. <strong>2.2.</strong><br> <strong></strong>Tiettyjen Tuotteiden saatavuudessa voi toisinaan esiintyä ongelmia. Tällaisissa olosuhteissa B2BEUROINGRO ilmoittaa Asiakkaalle viipymättä (ja joka tapauksessa alla määritellyin ehdoin) sähköpostitse hänen tilauksensa peruuttamisesta. Jos tilausta on saatavilla vain osittain, asiakkaalle ilmoitetaan asiasta. Tästä syystä Asiakas suostuu vastaanottamaan vain saatavilla olevat tuotteet, ellei hän ole valinnut vaihtoehtoa vastaanottaa koko tilaus Sivustolla. Tässä tapauksessa asiakkaalta kysytään, haluaako hän saada saatavilla olevat tuotteet vai jatkaa tilauksen täydellistä peruuttamista. <strong>2.3. </strong>B2BEUROINGRO pidättää oikeuden muuttaa Verkkosivustolla myytävänä olevia tuotteita milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.<br><strong></strong>

folded_icon

<strong>3.1. </strong>Kutakin Verkkosivustolla myytävää tuotetta voi tarkastella erityisen linkin kautta, jonka avulla voit tarkastella kohteen valokuvakuvia, yksikköhintaa, värejä ja eri kokoja (jos sellaisia ​​on). Näiden tuotteiden arvioidut toimituspäivät, jotka on nimenomaisesti merkitty verkkosivustolla "Ennakkotilaukseksi" tai "Ennakkotilaukseksi" tai "Yksilöllisiksi tuotteiksi", ilmoitetaan itse tuotteeseen liittyvässä linkissä, koska nämä tuotteet eivät ole vielä valmiita lähetettäväksi. <strong>3.2. </strong>Asiakas voi ostaa yhden tai useamman Tuotteen enintään 4 kappaletta kutakin tuotetta kohden, paitsi jos tietyille tuotetyypeille on sovittu. B2BEUROINGRO pidättää oikeuden muuttaa Verkkosivuston kautta ostettavien Tuotteiden määriä milloin tahansa. <strong>3.3.</strong><br> <strong></strong><strong></strong>Asiakkaan valitsemat tuotteet sisällytetään tiettyyn osioon (jäljempänä "Ostari"). Tuotteiden kuvaus, mukaan lukien mitat tai koot (jos sellaisia ​​on), sekä yksi tai useampi digitaalinen valokuvakuva, joka mahdollistaa tuotteiden oikean esityksen, sisällytetään Asiakkaan ostoskoriin. <strong>3.4.</strong><br> <strong></strong><br> <strong></strong>Vaikka B2BEUROINGRO ryhtyy jatkuvasti toimenpiteisiin varmistaakseen, että Verkkosivustolla näkyvät valokuvat toistavat alkuperäiset tuotteet todenmukaisesti, jotkut vaihtelut ovat aina mahdollisia asiakkaan käyttämän laitteen teknisten ominaisuuksien ja väriresoluution vuoksi. Näin ollen B2BEUROINGRO ei ole vastuussa Verkkosivustolla esitettyjen Tuotteiden graafisten esitteiden puutteellisuuksista, jos se johtuu edellä mainituista teknisistä syistä. <strong>3.5.</strong><br> <strong></strong>Nähdäksesi valitut tuotteet ja ostotilauksen kokonaishinnan sinun tulee siirtyä Ostoskori-sivulle. Asiakkaan on ennen tilausehdotuksensa vahvistamista (jäljempänä "Tilausehdotus") varmistettava Ostoskorin sisällön oikeellisuus ja täytettävä ostolomake Verkkosivustolla olevien ohjeiden mukaisesti. <strong>3.6.</strong><br> <strong></strong>Ostoprosessi päättyy, kun asiakas valitsee sopivan lopullisen tilausvahvistuspainikkeen (jäljempänä "Ostopainike") ja vahvistaa näin tilausehdotuksensa, joka lähetetään suoraan B2BEUROINGRO:lle Ostopainikkeen valinnan jälkeen Asiakas ei voi enää muuttaa Tilausehdotusta. <strong>3.7. </strong>Ennen Tilausehdotuksen vahvistamista Asiakkaan tulee vakuuttaa, että hän on lukenut ja hyväksynyt nämä yleiset myyntiehdot. Ostoprosessin päätyttyä Asiakkaan tulee tallentaa tai tulostaa Yleiset myyntiehdot. <strong>3.8.</strong><br> <strong></strong><br> <strong></strong>Ostomenettely on suoritettava kokonaan; Muussa tapauksessa Tilausehdotusta ei voida lähettää B2BEUROINGROB2BEUROINGRO:lle. <strong>3.9. </strong>B2BEUROINGRO arkistoi jokaisen tilausehdotuksen ja ostoa varten tarvittavat asiakkaan tiedot voimassa olevan lainsäädännön määräämän ajan ja ehtojen mukaisesti. Tietojen käytöstä muihin tarkoituksiin kuin ostoon vaaditaan tarjous. ja Asiakkaan nimenomainen suostumus Verkkosivustolla julkaistussa "Tietosuojakäytännössä" määriteltyjen ehtojen perusteella. <strong>3.10.</strong><br> <strong></strong><br> <strong></strong>Verkkosivuston varatulle alueelle rekisteröityneet asiakkaat voivat tarkistaa tilauksensa tilan kirjautumalla tälle alueelle ja siirtymällä tilauksiinsa liittyvälle sivulle. <strong>3.11. </strong>Asiakas on tietoinen siitä, että hän on vastuussa kaikkien Verkkosivustolle syötettyjen tai ostovaiheessa käytettyjen tietojen oikeellisuudesta ja todenmukaisuudesta. <strong>3.12. </strong>Asiakas on myös tietoinen siitä, että hänellä on Verkkosivustolla mahdollisuus:<br><strong></strong><br> <strong></strong><br>- ennakkotilata valikoima Tuotteita ennen niiden kaupallista lanseerausta tai jakelua ja markkinoille saattamista, ja - tilata Tuotteet, joita haluat muokata pysyvästi lisäämällä pysyviä muutoksia Sivustolla ilmoitetulla tavalla (esimerkiksi, kuumaleimauksen avulla). Asiakas hyväksyy, että nämä tuotteet eivät ole vielä saatavilla lähetettäväksi tilausehdotuksensa lähettämisen yhteydessä. Tuotteet, jotka asiakas voi tilata ennakkoon, on selkeästi tunnistettu ja raportoitu Verkkosivustolla ilmaisuilla "Ennakkotilaus" tai "Ennakkotilaustuotteet", ja Asiakkaiden räätälöitävissä olevat tuotteet on selkeästi tunnistettu ja raportoitu. Sivustolla sanalla "Personoidut tuotteet". <strong>3.13.</strong><br><strong></strong>hyväksyy sen, että jos hän ennakkotilaa Tuotteen ja/tai tilaa räätälöidyn tuotteen, Verkkosivustolla näkyvä ja Ostoskori-osiossa näkyvä suhteellinen hinta veloitetaan Asiakkaalta etukäteen, eli vastaanotettuaan kohdassa 4.2 määritelty vahvistussähköposti, vaikka ennakkotilaustuote ja räätälöity tuote eivät ole tuolloin valmiita lähetettäväksi, ennakkotilaustuote ja räätälöity tuote toimitetaan Asiakkaalle asianomaiseen arvioituun päivämäärään mennessä. Tuotteen kuvaussivulla Mikäli Asiakkaan lähettämä Tilausehdotus sisältää jo saatavilla olevien Tuotteiden lisäksi myös yhden tai useamman ennakkotilaustuotteen ja/tai personoidun tuotteen, veloitetaan kaikkien tähän tilausehdotukseen liittyvien Tuotteiden hinnat Asiakkaalle etukäteen eli vahvistussähköpostin saatuaan, vaikka Ennakkotilaustuotteet ja Räätälöidyt tuotteet toimitettaisiin viimeiseen arvioituun asiaankuuluvaan toimituspäivään mennessä, kuten Tuotekuvaussivuilla on ilmoitettu. <strong>3.14.</strong><br> <strong></strong>Kaikki ennakkotilaustuotteiden ja räätälöityjen tuotteiden maksamiseen, toimitukseen ja vahvistukseen liittyvät lisätiedot on määritelty alla olevissa vastaavissa osioissa. <strong>3.15. </strong>Asiakas tiedostaa ja hyväksyy, että lukuun ottamatta tässä nimenomaisesti mainittuja ennakkotilaustuotteita ja räätälöityjä tuotteita, näiden yleisten myyntiehtojen muut lausekkeet koskevat myös ennakkotilaustuotteita ja räätälöityjä tuotteita.<br><strong></strong>

folded_icon

<strong>4.1. </strong>Tilausehdotuksen vahvistamisen jälkeen tilaus lähetetään B2BEUROINGRO:lle käsiteltäväksi, eikä sitä voi enää muuttaa tai peruuttaa. B2BEUROINGRO ottaa Asiakkaan tekemän Tilausehdotuksen haltuunsa vain, jos koko ostos on suoritettu säännöllisesti ilman, että Verkkosivusto korostaa virheitä. Tehtyään Tilausehdotuksen Asiakas saa sähköpostin, jolla B2BEUROINGRO ilmoittaa vastaanottaneensa Tilausehdotuksen. Tätä sähköpostiviestiä ei voida ymmärtää tilausehdotuksen hyväksymisenä. B2BEUROINGRO hyväksyy Tilausehdotuksen ja tekee sopimuksen alla olevan kohdan 4.2 määräysten mukaisesti. <strong>4.2.</strong><br><strong></strong>B2BEUROINGRO:n ja Asiakkaan välinen sopimus on katsottava tehdyksi, kun asiakas vastaanottaa yhden tai useamman vahvistussähköpostin B2BEUROINGROlta (jäljempänä "vahvistussähköposti"). Vahvistussähköposti lähetetään asiakkaan ostolomakkeessa ilmoittamaan osoitteeseen ja se sisältää vahvistuksen ja yhteenvedon itse oston ehdoista, kuten: Tuotteen kuvaus ja sen pääominaisuudet, kokonaishinta tilaus, mukaan lukien mahdolliset toimituskulut, osoite mahdollisten valitusten jättämiseen, tiedot myynnin jälkeisistä palveluista, peruuttamisoikeuden olemassaolosta ja suhteellisista toteutustavoista. <strong>4.3.</strong><br> <strong></strong>B2BEUROINGRO varaa oikeuden olla hyväksymättä Asiakkaan tekemää Tilausehdotusta seuraavissa tapauksissa: a) Tilausehdotukseen sisältyvien Tuotteiden puuttuminen huolimatta siitä, mitä Ennakkotilattuihin tuotteisiin sovelletaan; b) B2BEUROINGRO:n ja Asiakkaan välillä aikaisempaan tilaukseen liittyvä oikeudellinen riita; c) jos asiakas on aikaisemmissa yhteyksissä rikkonut yleisiä myyntiehtoja tai ei ole täyttänyt velvollisuuksiaan; d) jos on käynyt ilmi, että Asiakas ostaa Tuotteet myydäkseen tai siirtääkseen ne kaupallisiin tai ammatillisiin tarkoituksiin; e) jos Asiakas on osallistunut laittomaan tai vilpilliseen toimintaan tai häntä epäillään sellaisesta. Edellä mainituissa tapauksissa B2BEUROINGRO ilmoittaa Asiakkaalle sähköpostitse, 30 (kolmenkymmenen) päivän kuluessa Tilausehdotuksen tosiasiallisesta vastaanottamisesta, kaikki vastaanotettujen tilausten peruutukset. Tässä tapauksessa B2BEUROINGRO:n ei tule katsoa hyväksyneen Tilausehdotusta eikä B2BEUROINGRO:n ja Asiakkaan välillä ole tehty sopimusta.<br> <strong>4.4 </strong>Tilatun tuotteen osittaisen saatavuuden tapauksessa, jos asiakas on valinnut vaihtoehdon vastaanottaa koko tilaus, häneltä kysytään, haluaako hän vastaanottaa saatavilla olevat tuotteet vai peruuttaa tilauksen kokonaan. Jos peruutus on vain osittainen, asiakkaalta veloitetaan vain tosiasiallisesti ostettuihin tuotteisiin liittyvä summa. Ellei hän ole valinnut Sivustolla vaihtoehtoa vastaanottaa koko Tilaus kokonaisuudessaan, Asiakas suostuu vastaanottamaan vain Saatavilla olevat tuotteet.

folded_icon

<strong>5.1. </strong>Kaikkien Verkkosivustolla myytävien Tuotteiden hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. <strong>5.2. </strong>Nämä hinnat ilmoitetaan euroina (EUR) tuotteille, jotka toimitetaan Italiaan ja ulkomaille. <strong>5.3. </strong>Ostoskorissa näkyvän hinnan kokonaissumma sisältää mahdolliset toimituskulut, jotka ilmoitetaan erikseen. Joka tapauksessa B2BEUROINGRO pyytää Asiakkaalta nimenomaisen suostumuksen mahdollisista lisäkustannuksista. <strong>5.4</strong><br> <strong></strong><br> <strong></strong><br> <strong></strong>Asiakkaalta veloitetaan Verkkosivustolla julkaistut ja Ostoskorissa näkyvät hinnat Tilausehdotuksen vahvistushetkellä valitsemalla Asiakkaan tekemä ostopainike, mikäli tilatut tuotteet ovat tuolloin saatavilla, paitsi Tilausehdotukset, jotka sisältävät Ennakkotilaustuotteita ja/tai Räätälöityjä Tuotteita, joiden suhteellinen hinta veloitetaan Asiakkaalta etukäteen alla olevan kohdan 5.6 mukaisesti, vaikka kyseiset Tuotteet eivät tuolloin olisi vielä valmiita lähetettäväksi. B2BEUROINGRO pidättää oikeuden muuttaa Verkkosivustolla myytävänä olevien Tuotteiden hintoja milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. <strong>5.5.</strong><br> <strong></strong>Luottokorttimaksua varten Asiakas vahvistaa ja takaa olevansa ostokseen käytetyn luottokortin haltija ja kaikkien ostovaiheessa syötettyjen siihen liittyvien tietojen oikeellisuuden, kuten: numero, päivämäärä viimeinen voimassaolopäivä ja tarvittaessa turvakoodi. Tapahtuma veloitetaan Asiakkaalta vasta, kun: (i) luottokorttitiedot on tarkistettu, (ii) korttiluoton myöntänyt yritys on vastaanottanut veloitusvaltuutuksen Asiakkaan käyttämä ja (iii) B2BEUROINGRO:n vahvistus tuotteen saatavuudesta ja joka tapauksessa sen jälkeen, kun tilaus on valmis käsiteltäväksi. L' <strong>5.6.</strong><br> <strong></strong>Muiden maksupalveluntarjoajien kautta suoritettavia maksuja varten Asiakas vahvistaa ja takaa olevansa ostoon käytetyn tilin omistaja. Tapahtuma veloitetaan Asiakkaalta vasta, kun tämä on saanut vahvistussähköpostin B2BEUROINGROlta. <strong>5.7. </strong>Ostettujen Tuotteiden lähetys suoritetaan vasta, kun Asiakkaan erääntyneen summan maksu on onnistunut. Mikäli Asiakkaan veloittaminen jostain syystä osoittautuu mahdottomaksi, myyntiprosessi alkaa peruutetaan automaattisesti ja myynti peruutetaan Asiakkaalle lähetettävän tiedonannon mukaisesti. <strong>5.8</strong><br> <strong></strong><br> <strong></strong>Mikäli yhtä tai useampaa tuotetta ei ole saatavilla ja Asiakas on päättänyt olla peruuttamatta tilausta kokonaan, veloitetaan vain saatavilla oleviin tuotteisiin liittyvä hinta ja mahdolliset toimituskulut.

folded_icon

<strong>6.1. </strong>Asiakkaat saavat Tuotteet erikseen heti, kun ne ovat valmiita lähetettäväksi, ellei Asiakas ole valinnut Sivustolla vaihtoehtoa saada koko tilaus yhdellä lähetyksellä. Tuotteet toimitetaan Asiakkaan Tilausehdotuksessa ilmoittamaan osoitteeseen. Tuotteita toimitettaessa vaaditaan asiakkaan allekirjoitus. <strong>6.2. </strong>Turvallisuussyistä B2BEUROINGRO ei suorita postilokeroon osoitettujen tilausten täyttämistä eikä ota vastaan ​​tilauksia, joista ei ole mahdollista tunnistaa tilauksen vastaanottavaa luonnollista henkilöä ja sen osoitetta. <strong>6.3.</strong><br> <strong></strong><br> <strong></strong>Verkkosivustolla myytäviä tuotteita voidaan toimittaa vain yllä mainittuihin maihin (kohta 1.3). Tästä syystä kaikki tilausehdotukset, jotka sisältävät toimituksia näiden maiden ulkopuolelle, hylätään automaattisesti tilauksen käsittelyprosessin aikana. <strong>6.4 </strong>Tapauksissa, joissa asiakkaalta veloitetaan toimituskulut, ne ilmoitetaan erikseen kaikista muista kuluista tai kuluista Tilausehdotuksen täyttämismenettelyn päätteeksi ja ennen kuin Asiakas valitsee ostopainikkeen. <strong>6.5</strong><br> <strong></strong><br> <strong></strong>Nykyisen lainsäädännön mukaisesti enimmäisaika, jonka kuluessa B2BEUROINGRO:n on toimitettava ostetut Tuotteet, on 30 (kolmekymmentä) päivää sopimuksen tekopäivästä ja ylivoimaisia ​​esteitä lukuun ottamatta. Ennakkotilattujen tuotteiden ja/tai räätälöityjen tuotteiden osalta toimituspäivä on yli 30 päivää ja B2BEUROINGRO toimittaa kyseiset Tuotteet arvioidun toimituspäivän tai asiakkaan kanssa sovitun arvioidun toimitusajan kuluessa, kuten Asiakkaalle on erikseen ilmoitettu Tuotteen kuvaus -sivulla. <strong>6.6.</strong><br> <strong></strong>Jos B2BEUROINGRO ei toimita tilattuja Tuotteita edellä mainitussa määräajassa, Asiakkaan on pyydettävä B2BEUROINGRO:ta toimittamaan toimitus olosuhteisiin sopivassa lisäajassa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tilattua tuotetta ei toimiteta mahdollisesti ilmoitetun lisäajan kuluessa. <strong>6.7.</strong><br> <strong></strong>B2BEUROINGROlla on oikeus jakaa Tilaus useisiin lähetyksiin perustuen Tuotteiden toimituskelpoisuuteen, ja Asiakas saa Tuotteet erikseen niiden saatavuuden perusteella, ellei hän ole valinnut Sivustolla vaihtoehtoa vastaanottaa tilaus. koko tilaus yhdessä lähetyksessä. B2BEUROINGRO voi veloittaa hinnan Asiakkaalta erikseen vain tosiasiallisesti toimitetuista Tuotteista tai yhdessä ratkaisussa. <strong>6.8</strong><br> <strong></strong>Kun ostettu tuote on lähetetty, Asiakas saa sähköpostin Tilausehdotuksessa ilmoitettuun osoitteeseen. Tämä sähköposti sisältää lähetyksen seurantakoodin ja eksklusiivisen linkin, jonka avulla toimitusta voidaan seurata reaaliajassa. B2BEUROINGRO Asiakaspalvelu auttaa kaikissa mahdollisissa toimitukseen liittyvissä ongelmissa. Asiakas voi ottaa yhteyttä B2BEUROINGRO-asiakaspalveluun sähköpostitse osoitteeseen: customer@euroingro.com. <strong>6.9</strong><br> <strong></strong>Vaihtoehtona kuriiritoimitukselle, asiakas voi pyytää noutamaan ostamansa Tuotteet suoraan myymälästä, joka voidaan valita Verkkosivustolta ostovaiheessa, edellyttäen, että suhteellinen Tilaus ei sisällä Ennakkotilaustuotteita ja/tai Personoituja Tuotteita . Jos Asiakas ei nouda Tuotteita 30 (kolmenkymmenen) päivän kuluessa siitä, kun hän on vastaanottanut sähköpostin, jossa hänelle ilmoitetaan, että tuote on noudettavissa, B2BEUROINGRO voi peruuttaa kaupan. Tässä tapauksessa Asiakkaalle ilmoitetaan peruutuksesta sähköpostitse ja hänelle hyvitetään viipymättä jo maksetut summat. <strong>6.10.</strong><br> <strong></strong>Asiakas ottaa riskin Tuotteiden katoamisesta tai vahingoittumisesta vain silloin, kun sama tai hänen nimeämä kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, saa olennaisesti kyseiset tuotteet haltuunsa. Tuotteen vahingoittuminen tapahtuu ennen kuin materiaali on toimitettu Asiakkaalle tai hänen nimeämälle kolmannelle osapuolelle, B2BEUROINGRO palauttaa Asiakkaalle jo maksetut summat.

folded_icon

<strong>7.1. </strong>Asiakkaan tulee toimitushetkellä tarkastaa Tuotteet varmistaakseen, että ne vastaavat tilattuja tuotteita ja ettei niissä ole valmistus- tai vaatimustenmukaisuusvirheitä. Tuotteiden myyntiin sovelletaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisia ​​laillisia takuita sekä Asiakkaalle annettavia tavanomaisia ​​lisätakuita. <strong>7.2.</strong><br> <strong></strong>Tuotantovirheiden tai vaatimustenmukaisuuden ilmetessä Asiakkaalla on oikeus veloituksetta palauttaa Tuotteen vaatimustenmukaisuus korjaamalla tai vaihtamalla, ellei vaadittu korjaustoimenpide ole objektiivisesti katsottuna mahdotonta tai toiseen verrattuna kohtuuttoman raskas. Jos jokin laissa säädetyistä oletuksista toteutuu, Asiakas voi vaatia asianmukaista hinnanalennusta tai sopimuksen purkamista ja sitä kautta maksetun hinnan palauttamista. Asiakas menettää tämän oikeuden, jos hän ei ilmoita virheestä B2BEUROINGRO:lle 2 (kahden) kuukauden kuluessa siitä, kun hän havaitsi virheen. Joka tapauksessa B2BEUROINGRO vastaa vain virheestä, joka ilmenee 2 (kahden) vuoden sisällä Tuotteen toimittamisesta. L' <strong>7.3.</strong><br> <strong></strong>Ilmoittaakseen tuotteissa esiintyvistä vioista ja saadakseen jonkin yllä luetelluista korjauskeinoista Asiakas voi ottaa yhteyttä B2BEUROINGRO:oon seuraavassa kohdassa 12 mainittuihin osoitteisiin.

folded_icon

<strong>8.1. </strong>Asiakkaalla on oikeus vetäytyä sopimuksesta 14 (neljäntoista) päivän kuluessa Tuotteiden toimitus- tai noutopäivästä, paitsi jos kyseessä ovat Henkilökohtaiset tuotteet. Ostetun tilauksen tapauksessa tämä määräaika alkaa viimeisen Tuotteen toimitus- tai noutopäivästä. <strong>8.2</strong><br> <strong></strong>jokaisen ostettuja tuotteita sisältävän pakkauksen sisällä. <strong>8.3</strong><br> <strong></strong>Mikäli asiakas noudattaa edellisessä kohdassa tarkoitettua menettelyä, B2BEUROINGRO:n nimeämä kuriiri noutaa palautetut tuotteet sisältävän paketin ilman Asiakkaalle velkaa. Mikäli Asiakas ei noudata tätä menettelyä, palautuskulut ja mahdolliset vastuu katoamisesta, varkaudesta, vahingoittumisesta tai toimituksen viivästymisestä jää asiakkaalle. <strong>8.4 </strong>Asiakas voi myös noutaa osoitteen, johon Tuotteet on palautettava, ottamalla yhteyttä B2BEUROINGRO:oon seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: customer@euroingro.com. <strong>8.5</strong><br> <strong></strong><br> <strong></strong>Asiakas sitoutuu palauttamaan Tuotteet, joiden osalta hän on käyttänyt peruuttamisoikeuttaan, ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa 14 (neljäntoista) päivän kuluessa siitä, kun hän ilmoitti päätöksestään peruuttaa sopimus B2BEUROINGRO:lle. <strong>8.6.</strong><br> <strong></strong>Tuotteet tulee palauttaa samassa kunnossa kuin ne on toimitettu. Asiakkaan tulee näin ollen varmistaa, että Tuotteet ovat ehjiä ja täydellisiä, koskaan käytettyjä, kuluneita tai vaurioituneita ja että ne palautetaan alkuperäisessä pakkauksessaan kaikkien niiden vastaanottamien etikettien kanssa. Mikäli Tuotteessa on turvatarra, tuotteen palautusta ei oteta vastaan, jos alkuperäinen turvatarra on poistettu, rikki tai sitä on muutettu. Asiakas hyväksyy myös, että hajuvesiä ei turvallisuus- ja hygieniasyistä voida palauttaa, jos suljettava sellofaani ja alkuperäinen pakkaus on avattu, vaurioitunut, muutettu tai poistettu. B2BEUROINGRO tarkistaa yksittäisten palautettujen tuotteiden pakkauksen ja tilan, <strong>8.7.</strong><br> <strong></strong>B2BEUROINGRO palauttaa palautettujen Tuotteiden hinnan ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa 14 (neljäntoista) päivän kuluessa siitä päivästä, jona B2BEUROINGRO sai tietää asiakkaan käyttäneen peruuttamisoikeuttaan. oikeus pidättää hyvitys, kunnes Tuote on vastaanotettu ja tarkastettu tai kunnes Asiakas osoittaa palauttaneensa tuotteen oikein ja ehjänä, ottaen huomioon ensin esiintyvä tilanne. '' Asiakkaan maksama summa, joka suoritetaan samalla maksutavalla kuin ostossa, ellei Asiakas ole nimenomaisesti sopinut toisin ja sillä ehdolla, että hänelle ei aiheudu palautuksesta aiheutuvia kuluja. B2BEUROINGRO vahvistaa Asiakkaalle sähköpostitse hinnan palautuksen. <strong>8.8</strong><br> <strong></strong>B2BEUROINGRO ei ole velvollinen korvaamaan Tuotteiden toimituskuluja, jos Asiakas on nimenomaisesti valinnut muun kuin B2BEUROINGRO:n tarjoaman vakiotoimitustavan. <strong>8.9. </strong>Tuotteiden palautus tämän artiklan mukaisesti on<br> <strong></strong>sallittu vain verkkosivustolla tehtyjen ostosten yhteydessä. <strong>8.10. </strong>Ottaen huomioon, että Personoidut tuotteet ovat pysyvästi muokattuja ja räätälöityjä tuotteita erityisesti Asiakkaalle ja että niiden alkuperäistä tuotantoa ei voida millään tavalla palauttaa, Asiakas ei voi käyttää peruuttamisoikeutta personoitujen tuotteiden osalta. Tästä syystä tämän artiklan 8 säännökset eivät koske personoituja tuotteita, koska peruuttamisoikeuden ulkopuolelle jättäminen personoituihin tuotteisiin ei vaikuta edellisessä 7 artiklassa säädettyjen lakisääteisten takuiden soveltamiseen. tällaisia ​​tuotteita.<br> <strong></strong>

folded_icon

<strong>9.1. </strong>Lukuun ottamatta tahallisia väärinkäytöksiä tai törkeää huolimattomuutta, B2BEUROINGRO ei ole millään tavalla vastuussa Asiakkaalle epäsuorista tai välillisistä vahingoista, joita voi aiheutua Verkkosivustolla myytävänä olevien Tuotteiden ostamisesta.

folded_icon

<strong>10.1. </strong>B2BEUROINGRO takaa kaikkien Verkkosivustolla myytävien Tuotteiden aitouden ja korkean laadun <strong>10.2. </strong>"B2BEUROINGRO" -tavaramerkki, samoin kuin kaikki kuviolliset ja ei-kuvalliset tavaramerkit ja yleisemmin kaikki muut tavaramerkit, piirrokset, kuvat ja logot tuotteissa, niihin liittyvissä lisävarusteissa ja/tai pakkauksissa, riippumatta siitä onko rekisteröity vai ei, ovat ja jää B2BEUROINGRO-konsernin yksinomaiseen omaisuuteen. Mainittujen tavaramerkkien, kuvien, kuvien ja logojen täydellinen tai osittainen jäljentäminen, muuttaminen, peukalointi tai käyttö mistä tahansa syystä ja millä tahansa välineellä on ehdottomasti kielletty.<br><strong></strong>

folded_icon

<strong>11.1. </strong>B2BEUROINGRO takaa kaikkien Verkkosivustolla myytävien Tuotteiden aitouden ja korkean laadun 11.1. Näihin yleisiin myyntiehtoihin sovelletaan Italian lakia ja niitä tulkitaan sen perusteella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita Asiakkaalle edullisempia pakollisia sääntöjä, joita sovelletaan Asiakkaan asuinmaassa. <strong>11.2.</strong><br><strong></strong>Jos kiista johtuu näiden yleisten myyntiehtojen tulkinnasta ja/tai soveltamisesta, asiakkaan koti- tai asuinpaikan tuomioistuimella, jos se sijaitsee Italian valtion alueella, on yksinomainen ja sitova toimivalta. . Jos Asiakkaan kotipaikka tai asuinpaikka sijaitsee muulla alueella kuin Italian valtiossa, Asiakas voi valinnan mukaan valittaa asuin- tai kotipaikkansa tuomioistuimeen tai Praton tuomioistuimeen. Vaihtoehtoisesti Asiakas voi edistää voimassa olevan lainsäädännön mukaisia ​​menettelyjä riitojen ratkaisemiseksi tuomioistuinten ulkopuolella. Tätä tarkoitusta varten Asiakas voi käyttää Euroopan komission käyttöön tarjoamaa online-alustaa, johon pääsee verkkosivuston http://ec.europa.eu/odr kautta.

folded_icon

<strong>12.1. </strong>Kaikista Verkkosivustoon tai ostomenettelyyn liittyvistä valituksista, lisätiedoista tai -avusta ja joka tapauksessa kaikista näissä yleisissä myyntiehdoissa ilmoitettuja tietoja ja/tai selvennyksiä koskevista pyynnöistä, asiakkaat voivat lähettää sähköpostin osoitteeseen seuraavaan osoitteeseen: customer@euroingro.com tai ota yhteyttä asiakaspalveluun E-commerce, B2B Euroingro SRL, Via Neaionia 10/3 - 59100 Prato (PO) - Italia